PTAI – Patient Transfer Assessment Instrument

Wat doet PTAI?

PTAI staat voor Patient Transfer Assessment Instrument. Deze methode werd in Finland ontwikkeld om te voldoen aan de wettelijke verplichting om het verplaatsen van patiënten te beoordelen. Het is een risicoanalyse op individueel niveau omdat één werknemer in detail gevolgd wordt bij het uitvoeren van een specifieke transfer.

PTAI checklist (.pdf)

Hoe werkt PTAI?

De PTAI bestaat uit een checklist met 15 items. De eerste 9 items worden door de ergonoom geëvalueerd na een observatie van de transfer. De laatste 6 items worden beantwoord door de verzorgende in een interview. Bij de evaluatie van meerdere transfers, worden telkens de eerste 9 items opnieuw gescoord:

 1. Werkomstandigheden
 2. Werkomgeving en schoeisel
 3. Tilliften
 4. Kleine hulpmiddelen
 5. Afstand en hoogte transfer
 6. Bovenste ledematen en romp
 7. Lage rug
 8. Onderste ledematen
 9. Vaardigheid techniek en vlotheid
 10. Opleiding werkhoudingen
 11. Opleiding gebruik hulpmiddelen
 12. Organisatie van het werk
 13. Mentale belasting
 14. Fysieke belasting
 15. Frequentie

Elk item wordt nog verder onderverdeeld in drie criteria of deelvragen. Wanneer deze drie criteria positief worden beantwoord, dan is het item in orde. Scoort men één of twee deelvragen positief, dan is het item deels in orde. Bij drie negatieve vragen is het item uiteraard niet in orde.

Load Index

De totale risicoscore wordt berekend door een gewogen gemiddelde te maken op basis van de positieve scores op de items:
IO3: aantal items met drie criteria in orde: x1
IO2: aantal items met één/twee criteria in orde: x0,67
IO1: aantal items met nul criteria in orde: x 0,33

INDEX = [ IO3 + (0,67 x IO2) + (0,33 IO1) / aantal items beantwoord ] x 100

Niet alle items worden elke keer beantwoord. Wanneer tilliften (item3) worden gebruikt bij een transfer, dan vallen bijvoorbeeld items 4 en 5 rond de kleine hulpmiddelen en werkhoogtes weg.

PTAI risicoscores

De drie criteria per item

 1. Werkomstandigheden
  Temperatuur: max. 23°C (max. 26°C voor halfzwaar werk)
  Tocht: geen zichtbare luchtstroom, luchtvochtigheid 20-60%
  Verlichting: voldoende, geen schaduw, contrast of verblinding
 2. Werkomgeving en schoenen
  Voldoende ruimte: kijk vooral naar toilet, douche en deur
  Geschiktheid: aanpasbaarheid werkhoogte, bvb bed
  Staat vloer en schoenen: goede wrijving
 3. Tilliften
  Aanwezig
  Geschikt: tillift wordt gebruikt of is niet nodig
  Correct gebruik: veilig of is niet nodig
 4. Kleine hulpmiddelen
  Aanwezig
  Geschikt
  Correct gebruik / nvt
 5. Afstand en hoogte transfer
  Niet stappen
  Tussen knie- en ellebooghoogte
  Niet reiken
 6. Bovenste ledematen en romp
  Geheven armen: dragen duurt slechts enkele seconden
  Elleboog en schouders: tijdens dragen dicht tegen lichaam en laag
  Pols en vingers: niet gebogen en zonder knijpen
 7. Lage rug
  Buiging: minder dan 45°
  Draaiing: minder dan 15°
  Lichaamscontrole: geen bolle rug of wringen
 8. Onderste ledematen
  Spierkracht: spreidstand voeten, lichaamsgewicht gebruiken
  Stand knie-voet: knie boven voet
  Niet hurken of knielen
 9. Vaardigheid technieken en vlotheid
  Begeleiden / faciliteren
  Goede greep
  Vaardigheid techniek
 10. Opleiding werkhoudingen
  Uitleg rond werkplaats en houding/beweging
  Opleiding transfers voorbije 2 jaar
  Beheersing goede houding tijdens transfer
 11. Opleiding gebruik hulpmiddelen
  Uitleg rond gebruik hulpmiddelen
  Afspraken rond herstel en onderhoud uitrusting
  Kennis gebruikswijze hulpmiddelen
 12. Organisatie van het werk
  Gebeuren pauzes zoals vooraf gepland?
  Hulp beschikbaar indien nodig?
  Kan je werk onderbreken voor korte herstelpauze?
 13. Mentale belasting
  Zijn transfers gepland?
  Gebeuren transfers meestal zonder haast?
  Is er meer dan één werknemer per shift
 14. Fysieke belasting
  Zijn transfers licht of redelijk licht?
  De transfers zijn zwaar of redelijk zwaar?
  Zijn de transfers heel zwaar?
 15. Frequentie
  Minder dan 6 transfers per dag (>15kg zelf kracht leveren)
  Tussen 6 en 12 transfers per dag
  Meer dan 12 transfers per dag

* Verplaatsen personen: ISO 112296MAPOTilthermometerPTAIDortmunderbeleid