Vision picking

Vision picking: augmented reality en ergonomie

Een interessante toepassing van augmented reality in de logistiek is “vision picking”. De orderpicker draagt een SmartGlass, bijvoorbeeld Google Glass. In de rechter bovenhoek staat het artikel dat hij dient rond te halen en de plaats in welke bak hij het dient weg te leggen op zijn kar. Voordeel is dat de twee handen vrij blijven, wat ergonomie ten goede komt. Nadeel is de oogvermoeidheid bij langdurige blootstelling. Een evolutie om op te volgen.

Handen vrij

De technologie van vision picking houdt in dat pickingorder verschijnt op de bril in de rechter bovenhoek. De orderpicker wandelt naar het gewenste artikel en de bril scant de barcode. Daarna zegt de bril aan de hand van kleuren in welke bak het artikel dient weggelegd te worden. Bij DHL maakt men nog gebruik van een vingerscanner om het artikel in te scannen. Alleszins zijn de handen vrij waardoor men makkelijker de artikelen kan vastnemen. Dit was ook reeds het geval bij voice picking, waarbij een stem in de koptelefoon zegt welk artikel men dient te picken.

Efficiënter

Daarnaast is vision picking ook sneller dan de papieren of digitale rondhaallijsten. Doordat men niet steeds op een lijst moet gaan kijken wat men moet rondhalen, wint men tijd. De stijging in productiviteit wordt geschat op gemiddeld 10%. Dat betekent dat men meer artikel rond kan halen.

Door de visuele ondersteuning in welke bak men het artikel dient weg te leggen, worden er ook minder fouten gemaakt. Dit draagt bij tot een hogere productiviteit zonder dat er een lange leerfase nodig is. De gewenningsperiode bedraagt ongeveer 20 minuten. Men raakt snel gewoon aan het kijken naar de informatie in de ooghoek. Door de visuele ondersteuning worden ook minder fouten gemaakt. Voor de rest kan men normaal voor zich uit kijken.

Oogvermoeidheid

Hoewel men snel went aan de extra informatie in de ooghoek, is het wel een extra belasting voor de ogen. Met het ene oog focust men dichtbij, met het andere oog kijkt men gewoon in de verte. Na lange tijd kan dit oogvermoeidheid geven.

Bij DHL mag maximaal 6 uur per dag gepickt worden met de SmartGlasses. Een hele dag vision picking kan immers hoofdpijn veroorzaken. Na vier uur begint het zicht te verminderen en neemt het oogcomfort af. Best is daarom om na twee uur vision picking af te wisselen met één uur een andere taak.

Draagcomfort

Het draagcomfort van de SmartGlass blijkt een ander aandachtspunt. Tijdens het orderpicken moet het glas tegen een stootje kunnen. Het brilglas mag niet zomaar breken of kapot gaan. Steviger glas betekent echter meer gewicht. Dat is niet comfortabel. De technologie op de bril hangt ook aan één kant, waardoor de bril soms schuin hangt. Dat kan dus nog verbeteren…

Minder autonomie

Orderpicking is een job met weinig autonomie. Bij vision picking dicteert software wat je moet doen. Toch is dat met de andere systemen niet veel verschillend. Met een papieren of digitale lijst op de handscanner, dient men ook de volgorde strak te respecteren en zijn productiviteit te halen. Bij light picking loopt men de hele dag achter de lampjes aan, die aangeven welk artikel gepickt dient te worden. Bij voice picking neemt de stem in de hoofdtelefoon de leiding. De invloed op mentale belasting is moeilijk te voorspellen. Als het target wordt verhoogd, neemt de druk waarschijnlijk ook toe…

Fysieke belasting

Bij DHL zijn de 10 testpersonen tevreden van vision picking. Ze behalen een hogere productiviteit en toch zijn er niet meteen meer lichamelijke klachten. De nadelige gevolgen manifesteren zich echter pas jaren later… Vandaag de dag is de mens de limiterende factor van de productiviteit. De technologie kan dan wel een hogere productiviteit toelaten, de kans is klein dat dit zonder overbelasting kan. De limieten zijn al bereikt bij orderpickers. Om de marges te kunnen inschatten kan men een risicoanalyse uitvoeren. Dit doet men liefst zo vroeg mogelijk, waarbij de toekomstige situatie van aantallen, gewichten, houdingen en omstandigheden gesimuleerd worden.

Besluit

Industrie 4.0 valt niet te stoppen. Het digitaliseren van de arbeid, waarvan “augmented reality” een toepassing is, is in volle ontwikkeling. Vison picking is hier een mooi voorbeeld van. Hoewel de technologie een hogere productiviteit toelaat, blijven de menselijke factoren de grens aangeven van wat doenbaar of werkbaar is… Oogvermoeidheid en fysieke belasting vormen de limiet.

* Logistiek:
Orderpickingtranspalletcobotorderpicking AGVvision pickingexoskelet

* Industrie 4.0:
ergonomie 4.0cobotorderpicking AGVvision picking (AR)exoskelet