Orderpicking AGV

Orderpicking AGV

Automatisch geleide voertuigen (AGV) bestaan al langer in magazijnen om de aan- en afvoer van goederen automatisch te laten verlopen. Deze AGV’s kunnen tegenwoordig echter ook ingezet worden tijdens het orderpicken. Een orderpicking AGV werkt samen met de operator tijdens het orderpicken en voert automatisch de gevulde drager weg. Deze cobot benut de sterktes van mens en robot . De samenwerking combineert immers de flexibiliteit van de mens tijdens het uitvoeren van een complexe taak en het onvermoeid herhalen van steeds dezelfde handeling door de robot.

Human and robot collaboration (HRC)

In deze samenwerking is een fundamentele keuze wie men een actieve of een passieve rol toebedeelt. Wanneer de orderpicking AGV het voortouw neemt, gaat deze automatisch naar de picklocatie en wacht op de orderpicker. Deze plaatst het gevraagde item op de drager en de AGV gaat vanzelf verder.

Omgekeerd kan men de actieve rol bij de orderpicker leggen. Deze start de beweging van de ene naar de andere locatie en de cobot volgt hem. De orderpicker kan de gevraagde items meteen op de drager leggen. Deze keuze van samenwerking heeft zijn impact op vlak van de objectieve productiviteit en de subjectieve perceptie.

Godspeed indices

Het succes van industriële cobots wordt bepaald door de perceptie van de gebruiker. Deze kan men subjectief meten door middel van de “Godspeed indices”. Dit zijn vijf belangrijke karakteristieken in het ontwerp van de robot.

  • Antropomorfisme
  • Levendheid
  • Aardigheid
  • Ervaren intelligentie
  • Ervaren veiligheid

Antropomorfisme meet hoe elegant, synchroon of natuurlijk de bewegingen van de robot zijn. Levendheid staat dan weer voor hoe levensecht de robot is. Deze parameter evalueert dus het potentieel om de gebruiker emotioneel te betrekken. Aardigheid gaat over hoe plezant de interactie is of positieve indrukken die de samenwerking vlotter doen verlopen. Ervaren intelligentie beoordeelt in welke mate de reacties van de robot lijken op menselijk intelligent gedrag. Ervaren veiligheid tot slot slaat op het comfort van de gebruiker tijdens de autonome bewegingen van de robot.

Productiviteit

De productiviteit van het orderpicken ligt hoger wanneer de orderpicker de actieve rol opneemt en de robot hem volgt. In deze situatie is de mens meer betrokken en de inspanningen worden niet gehinderd door het ritme van de robot.

Subjectieve factoren die de productiviteit beïnvloeden zijn antropomorfisme in positieve zin en aardigheid in negatieve zin. Om een optimale prestatie te bekomen van de orderpicking AGV moeten de bewegingen vlot, natuurlijk en elegant zijn. Tegelijk is een professioneel industrieel uiterlijk vereist om niet te aantrekkelijk te zijn.

Wat de orderpicker betreft zijn de competenties van het manuele orderpicken direct vertaalbaar naar de situatie met een orderpicking AGV.

Nauwkeurigheid

In een test met 60 studenten die 2 uur geoefend hadden, ligt de nauwkeurigheid hoger wanneer de robot de leiding neemt. Een actieve robot laat immers minder marge voor fouten. Bepalende factoren voor de nauwkeurigheid zijn ook eerdere ervaring met robotsystemen en het gebruiksgemak van de robot.

De orderpickers overschatten zichzelf namelijk in hun mogelijkheden om de robot te gebruiken. Om dit te vermijden is een grondige instructie of opleiding nodig van het specifieke systeem. Deze subjectieve factor is een garantie voor het succes op lange termijn van de mens-robot samenwerking.

User acceptance

De aanvaarding van de orderpicking cobot hangt af van de aardigheid en ervaren intelligentie. Over het algemeen ligt de tevredenheid hoger wanneer men met de robot mag samenwerken. Dit wordt versterkt door hoe plezant de samenwerking is (aardigheid) en hoe bruikbaar de robot is voor de specifieke taak. Het gebruiksgemak heeft ook een invloed op hun gevoel van competentie om ermee te werken.

Efficiëntie

De toegenomen efficiëntie van een orderpicking AGV heeft het grootste effect op de terugverdientijd. Efficiëntie betekent dat het hele proces sneller verloopt. Na het orderpicken met de gevulde kar immers naar een expeditieplein gebracht worden. Dit zal volledig autonoom gebeuren door de AGV zonder tussenkomst van de mens. Deze tijd wordt 100% uitgespaard. Een kleine tijdswinst is mogelijk omdat de robot steeds volgt en de orderpicker niet steeds richting de drager moet stappen.

Toch zit hier ook een keerzijde aan op vlak van ergonomie. Het rijden naar het expeditieplein is fysiek gezien eigenlijk een herstelmoment. Dat verdwijnt en de vrijgekomen tijd wordt gebruikt om meer stuks per dag te orderpicken. De fysieke belasting neemt dan toe en vormt dus mee een aandachtspunt.

Bron: Pasparakis A. 2019 Human and robot collaboratium in warehouses. Spreker studiedag Value Chain.