Autonome mobiele robot, AMR

Autonome mobiele robot (AMR)

Een autonome mobiele robot (AMR) is een intelligente robot die zelf kan beslissen en handelen op basis van wat hij waarneemt. De eerste toepassingen zijn vooral de aan- en afvoer van goederen als transportrobot. De volgende evolutie is samenwerking tussen mens en robot zoals bij orderpicking. Daarbij wordt de flexibiliteit van de mens gecombineerd met de nauwkeurigheid van de autonome mobiele robot (AMR). Een AMR die leidt, geeft minder fouten en meer tevredenheid. Met een actieve rol voor de mens, is de productiviteit hoger.

Wat is een autonome mobiele robot (AMR)

Een autonome mobiele robot (AMR) kiest zelf zijn optimale route en kan deze aanpassen. Dit is dus geen vaste of geprogrammeerde route zoals bij automatisch geleide voertuigen (AGV). Deze bestaan al langer in de logistiek voor de aan- en afvoer voor goederen. Wanneer de sensoren van de AGV een mens of obstakel detecteren, dan zal deze stoppen en wachten. Daarna zet de AGV zijn vast traject weer verder.

Een autonome mobiele robot (AMR) kan zelf zijn route bijsturen op basis van wat de sensoren waarnemen. Bij een obstakel bepaalt de AMR een nieuw traject. Dat maakt ook dat de samenwerking met de mens evidenter wordt. Bij een AGV streeft men ernaar om deze afgelijnde trajecten zoveel mogelijk vrij te houden van passage. Bij een AMR hoeft dit geen probleem te zijn.

De eerste toepassingen van autonome mobiele robots (AMR) zijn bijvoorbeeld kuisrobots in een luchthaven of een logistieke transportrobot in een ziekenhuis. In de thuissituatie zijn de robotmaaiers een gekende toepassing. De AMR werkt relatief onafhankelijk van de mens, de samenwerking is beperkt. Toch is de evolutie naar samenwerking tussen mens en robot ingezet.

Samenwerking mens en robot

Bij orderpicking werken de autonome mobiele robot (AMR) en de mens samen. Daarbij zijn er twee manieren van samenwerking mogelijk: de medewerker leidt of de robot leidt. Wanneer de actieve rol of de autonomie bij de mens ligt, dan gaat de orderpicker van locatie naar locatie terwijl de AMR volgt. De medewerker neemt de beslissingen en bepaalt het tempo. De robot heeft de passieve functie van drager. De productiviteit ligt in deze samenwerking het hoogst. De operator kan sneller werken en hij wordt niet gehinderd door een vast ingesteld tempo van de robot.

Wanneer de autonome mobiele robot het voortouw neemt, dan zal deze zich verplaatsen van locatie naar locatie. Eens aangekomen geeft de AMR het pickorder. De orderpicker moet enkel volgen, de goederen nemen, bevestigen en op de robot leggen. Toch leidt deze samenwerking tussen mens en robot tot minder fouten en een hogere jobtevredenheid. De autonome mobiele robot (AMR) doet immers het denkwerk, waardoor de medewerker minder fouten kan maken.

Tevredenheid en efficiëntie

Het werken met een autonome mobiele robot (AMR) leidt tot een hogere tevredenheid, zowel met de medewerker in een actieve als passieve rol. De medewerker beschouwt zijn rol als waardevol en onmisbaar om de robot te ondersteunen. Met een sturende rol voor de robot, is de jobtevredenheid het hoogst. De AMR neemt de beslissingen en vermindert de mentale belasting van de medewerker. De orderpicker ervaart nog steeds voldoende eigenwaarde en kan foutloos werken. Het constante ritme van de robot werd ook comfortabel bevonden.

De toegenomen efficiëntie van een autonome mobiele robot heeft het grootste effect op de terugverdientijd. Efficiëntie betekent dat het hele proces sneller verloopt. Na het orderpicken moet de gevulde kar immers naar een expeditieplein gebracht worden. Dit zal volledig autonoom gebeuren door de AMR zonder tussenkomst van de mens. Deze tijd wordt 100% uitgespaard. Toch zit hier ook een keerzijde aan op vlak van ergonomie. Het rijden naar het expeditieplein is fysiek gezien eigenlijk een herstelmoment. Dat verdwijnt en de vrijgekomen tijd wordt gebruikt om meer stuks per dag te orderpicken. De fysieke belasting neemt dan toe en vormt dus mee een aandachtspunt.

* Bronnen:
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3816533
https://doi.org/10.1080/00207543.2023.2183343

* Industrie 4.0:
ergonomie 4.0cobotautonome mobiele robot (AMR)vision picking (AR)exoskelet