Statafels in de klas

Statafels op school

Kinderen zitten meer dan 80% van hun wakkere tijd. Een groot deel van de dag zitten ze op school. De focus moet niet alleen liggen op het beter zitten, maar ook op het minder zitten. Biedt een dynamische klasinrichting met statafels de uitkomst? Leerlingen zitten alvast minder en staan langer recht. Op vlak van bewegen is er geen duidelijk effect. De leerlingen waren enthousiast en er waren geen lichamelijke klachten of vermoeidheid…

Dynamische klasinrichting

In een lagere school in Nieuw-Zeeland testte men met een dynamische klasinrichting. De klassieke zitbanken maakten plaats voor grote statafels centraal in de klas. De tafels hebben drie hoogtes in functie van de lichaamsmaten van de leerlingen. De kinderen kunnen eveneens zittend werken op een zitbal, op een zitzak aan een lage tafel of gewoon liggend op een mat op de grond.

Minder zitten

In vergelijking met een klassieke klasinrichting brengen de leerlingen uit de klassen met statafels meer tijd al staand door. Op een dag stond men 40 minuten langer recht, een duidelijk verschil. Daarmee ging gepaard dat er een half uur per dag of 30 minuten minder lang werd gezeten. Met de dynamische klasinrichting stapten de leerlingen gemiddeld iets meer op een dag, maar dat was verschillend per kind. Het aantal stappen per dag bleef immers gelijk, al was dat met ongeveer 12000 stappen per dag zeker niet slecht.

Positieve attitude

De leerlingen waren enthousiast over de statafels en nieuwe manier van lesgeven. Ook de directie vond het “flexibel leren” een pluspunt. Het vraagt wel extra energie van de leerkrachten om afwisseling en dynamiek in de lessen te krijgen. Afhankelijk van de motivatie van de leerkracht zal de ene leerkracht de nieuwe inrichting als afleidend bestempelen en de andere als stimulerend. Naar lichamelijke klachten en vermoeidheid toe, werden geen opmerkingen van de kinderen genoteerd.

[1] Hinckson et al. 2013 Acceptability of standing workstations in elementary schools: a pilot study. Preventive Medicine 56: 82-85.

Schoolmeubilair: schoolmeubilairgeschiedenisEN1729statafels op school