Schoolbank Happel uit 19de eeuw.

Geschiedenis schoolmeubilair

Het begin, schoolmeubilair in de 19de eeuw…

In de geschiedenis van schoolmeubilair bestonden er tot de 19de eeuw eigenlijk geen echte schoolbanken. De leerlingen gebruikten een soort primitief schrijfkastje. Ze schreven daarbij op een afwasbare schrijflei met griffel. Hoewel het woord “ergonomie” in 1874 nog niet bestond, schreef een wet toch negen verschillende groottes van schoolmeubilair voor voor kleuter- en lager onderwijs. Het gestalte van de leerling bepaalde dan de zit- en schrijfhoogte, hellingsgraad en distantie (afstand tussen stoel en tafel).

De invoering van de rugleuning kwam iets later met de vrees dat dit gemakzucht zou bevorderen. In het model van Happel zijn de draaibare stoel en voetensteun in hoogte instelbaar, een steun aan de buik verhindert het vooroverbuigen…

Van logge naar lichte schoolbanken in de 20ste eeuw

Het is pas bij het begin van de eerste wereldoorlog in 1914 dat de schoolplicht in België wordt ingevoerd. Vooral na de tweede wereldoorlog vindt het klassieke onderwijs zijn vaste vorm met strikte vakken, in strikte lokalen en strikte schoolbanken,…

Wat het schoolmeubilair betreft komt er een duidelijke breuklijn in de jaren ’60-’70, zowel in ergonomie als in vormgeving. Deze evolutie was gerelateerd aan een nieuwe pedagogische trend, die groepswerk, ervaring, discussie en zelfstudie van de leerlingen stimuleerde. De zware logge banken maakten plaats voor lichte, snel verplaatsbare en schakelbare tafels. Ergonomie verdween daarbij echter ook naar de achtergrond.

De individuele schooltafels hebben wel verschillende hoogtes. Deze zijn echter meer gebaseerd op leeftijd dan op de lichaamsafmetingen van de kinderen. Toch bestaat er een Europese norm die 8 verschillende hoogtes van schoolmeubilair voorschrijft in functie van de lichaamsmaten van de leerlingen. Deze is echter geen standaard geworden.

Statafels in de 21ste eeuw?

De bewustwording van langdurig zitten als gezondheidsrisico kan ook een impact hebben op de schoolomgeving. Er dient ingezet te worden op houdingsafwisseling en zo kwamen de statafels in beeld. In vijf Gentse scholen werd reeds geëxperimenteerd met enkele statafels in de klas. De eerste bevindingen waren positief. Benieuw of er voldoende voedingsbodem is voor deze nieuwe evolutie…

Schoolmeubilair: schoolmeubilairgeschiedenisEN1729statafels op school