Jobrotatie schema SML

Jobrotatie

Jobrotatie is vaak een strategie om vermoeidheid van een specifieke lichaamszone te verlichten. De afwisseling gebeurt dan tussen taken waarbij telkens andere lichaamszones worden belast. Dat betekent dat de medewerkers meer taken met de nodige vaardigheden en verantwoordelijkheden kunnen en kennen. Jobrotatie zou verschillende voordelen met zich meebrengen: hogere productiviteit, meer jobvoldoening en minder lichamelijke klachten, enz… De realiteit is echter iets harder…

Jobrotatie: verschillende systemen

Deze studie vond plaats in een groot automobielbedrijf, waar de werknemers zelf hun vorm van jobrotatie konden kiezen. Aan verschillende productielijnen heeft men 11 verschillende systemen van taakroulatie. Het effect van deze keuze werd gevolgd en vergeleken over een periode van vijf jaar. Men kan enerzijds roteren per uur, dag, week of maand. Anderzijds kan men roteren binnen de werkpost, binnen de lijn of over de lijnen heen.

Jobrotatie: hoe ouder, hoe ruimer

De subjectieve voorkeur voor een rotatieschema bleek sterk te verschillen afhankelijk van de leeftijd. Oudere operatoren hebben meer ervaring en verkiezen zo een bredere waaier aan taken over de productielijnen heen. De jongeren daarentegen kijken vooral binnen de werkpost.

Jonge operatoren (<40 jaar) kozen:

  • Rotatie binnen de werkpost: 44,7%
  • Geen rotatie: 21,4%
  • Rotatie binnen de lijn: 12,6%

Operatoren tussen 40 en 45 jaar kozen:

  • Rotatie over de lijnen heen: 46,4%
  • Geen rotatie: 16,9%
  • Rotatie binnen de lijn: 14,2%

Oudere operatoren (>45 jaar) kozen:

  • Rotatie over de lijnen heen: 55,2%
  • Rotatie binnen de lijn: 17,2%
  • Geen rotatie: 13,8%

Jobrotatie: hoe jonger, hoe korter

Wat de cyclus van jobrotatie betreft waren er eveneens duidelijke verschillende voorkeuren. Jonge operatoren kiezen uitgesproken voor een rotatie op uurbasis (66,0%). Bij de groep van 40 tot 45 jaar ging de keuze eveneens naar rotatie op uurbasis (40,2%), gevolgd door een afwisseling per maand (28,4%). Bij de oudere operatoren echter stond jobrotatie per maand op de eerste plaats (29,3%), kort gevolgd door rotatie per dag (27,6%) en per uur (24,1%). Met toenemende leeftijd neemt de voorkeur voor een trage rotatie toe. Dit kan betekenen dat oudere operatoren zich moeilijker aanpassen aan nieuwe taken of situaties.

Effect op voldoening, productiviteit en gezondheid

Voldoening. Over het algemeen leidt jobrotatie tot een hogere jobvoldoening vergeleken met de ploegen die niet roteren.
 
Productiviteit. Bijna alle schema’s resulteren in een hogere subjectief ervaren productiviteit bij ploegen die roteren ten opzichte van die niet roteren. De objectieve cijfers echter, geven vaak een lagere productiviteit. Dit is zeker het geval bij de jongere operatoren. Een snelle rotatiecyclus betekent dus minder productie. Het systeem van jobrotatie per maand en binnen de werkpost was het meest productief.
 
Lichamelijke klachten. Oudere operatoren geloven minder dat jobrotatie een preventief effect heeft op lichamelijke klachten. Dat wordt ook bevestigd door de objectieve verzuimcijfers. Bij de groepen onder de 45 jaar was er wel een positieve invloed van jobrotatie om lichamelijke klachten te vermijden. Onafhankelijk van de leeftijd, werkte rotatie op uurbasis en over de lijnen heen, het meest preventief.

Bron: Jeong S ea. 2016 Preferred 11 different job rotation types in automotive company and their effects on productivity, quality and musculoskeletal disorders: comparison between subjective and actual scores by workers’ age. Ergonomics , DOI: 10.1080/00140139.2016.1140816