Goldilock principe

Goldilock principle… een nieuwe kijk op ergonomie

Ergonomie moet sexy zijn, dus maak er een sprookje van. Goudlokje of Goldilock ontdekt het huisje van de drie beren, ze proeft van elke pap en kiest die juist warm genoeg is, ze probeert elk bed en kiest het bed dat juist past, enz… Het Goldilock principe stelt dat we niet moeten streven om alle jobs voor iedereen aangepast te maken, maar dat we moeten zoeken naar de balans van taken, die juist goed is. Voorbeeld is een poetsvrouw die twee halve dagen per week administratief werk doet.

Ontstaan filosofie

Veel zitten en weinig bewegen leidt tot obesitas, lichamelijke klachten, vroegtijdig overlijden, enz… Veel zitten en veel bewegen geeft dan weer vermoeidheid. Ergens tussenin ligt een optimale balans en daar wil deze ideologie naar op zoek.

Deense schoonmakers zetten 12000 stappen op een dag, hun fysieke conditie is slecht, maar ze moeten tot 70 jaar werken. Dat lukt niet met onze huidige denkwijze… Men moet werk breder durven benaderen. Het Goldilock principe stelt dan afwisseling met lichter werk voor ofwel 10 minuten fysieke oefening op het werk om de conditie te verbeteren en dan 10 minuten rust…

Verder kijken dan enkel fysieke belasting

Bij een groep mensen werd het bewegingspatroon over 24 uur geregistreerd: slapen, zitten, staan, licht en intensief bewegen. Op basis van hun bewegingsgedrag werden deze personen ingedeeld in vier gezondheidsprofielen: een leeuw zit weinig en beweegt weinig, een koala zit veel en beweegt weinig, een mier zit weinig en beweegt veel en de aap zit veel en beweegt veel.

Daarna werd gekeken naar de buikomtrek, uithoudingsvermogen en pijnklachten bij deze vier groepen. En wie had er het meeste pijnklachten? Men zou verwachten de leeuwen en koala’s… Toch niet. Ondanks hun hogere buikomtrek en mindere uithouding hadden ze de minste pijnklachten. Er moet dus ergens een balans zijn tussen veel en weinig bewegen of veel en weinig zitten, die toch gezond is.

Voorbeelden

Beeldschermwerkers zitten veel en  lang aan één stuk. Een oplossing kan dan een zit-sta tafel zijn om zitten te vervangen door staan. Het voordeel is echter niet alleen dat er minder gezeten wordt, maar ook dat men meer variatie heeft, een beter herstel en meer fysieke activiteit. Men moet dus niet alleen focussen op minder klachten, maar ook op de positieve aspecten die verbeteren.

Busbestuurders zitten ook veel en langdurig zonder onderbreking. Een oplossing is hier minder evident… Volgens het Goldilock principe kan je wel streven naar meer actieve pauzes ofwel de combinatie met manuele tiltaken. Een chauffeur zelf zijn vrachtwagen laten laden en lossen, ook al is dit geen licht werk, is beter dan enkel rijden.

Schoonmakers bewegen veel op het werk, maar zonder gezondheidseffect. Een betere balans kan men bekomen door korte herstelpauzes te voorzien, fysieke oefeningen te doen, het takenpakket uit te bereiden met administratief werk, enz…

Verzorgsters in een kinderdagverblijf hebben meer lichamelijke klachten, meer ziekteverzuim en een slechte fysieke conditie. Hun job is veel zitten en staan zonder veel beweging. Daarom kregen ze scooters ter beschikking met de opdracht om minstens twee keer per week naar de speeltuin te gaan met de kinderen of te gaan lopen. Niet alleen de kinderen werden actiever, ook de verzorgsters werden fitter en gezonder.

Nieuwe vorm van jobrotatie?

Met een kritische blik zou men kunnen stellen dat dit een nieuwe vorm van jobrotatie is. Je gaat de klassieke taak afwisselen of verrijken met andere taken. In het verleden is echter reeds gebleken dat jobrotatie niet werkt in de industrie. Er zijn namelijk niet genoeg alternatieve taken die het lichaam anders belasten. Men mag tillen immers niet afwisselen met een andere tiltaak…

Het Goldilock principe vraagt echter om breder te kijken. In Zweden was er zo het voorstel om verzorgenden in een ziekenhuis te laten afwisselen met callcenter medewerkers. Dit is een heel andere belasting en maakt een juiste balans misschien wel mogelijk.

Een ander praktisch obstakel zou verloning van de verschillende jobs of taken kunnen zijn, weerstand van de vakbonden, onwil werkgevers, onwil van de werknemers, enz… Dat is de reden dat ook op de positieve effecten moet gefocust worden. Laaggeschoolde jobs zijn vandaag fysiek zwaar werk, waar er niet echt een alternatief voor is tenzij drop out, langdurige ziekte, enz…

Een nieuwe denkwijze…

Om het probleem van langer werken en ziekteverzuim aan te pakken, moet men anders gaan denken. Er moet ingezet worden op meer polyvalentie en afwisseling van taken en jobs. Daarbij moet er over sectoren heen gekeken worden om dit maatschappelijk probleem te verbeteren.

Bij de omschakeling zal gedrag en motivatie van de medewerkers mogelijks een bemoeilijkende factor zijn. Zolang er geen klachten zijn ziet men de meerwaarde niet in en wie lichter werk heeft zal ook mee moeten afwisselen en variëren… Toch wanneer nieuwe jobs op deze manier worden bedacht, zal dat voor nieuwe medewerkers ook gewoon zijn.

Bron: sprekers IEA 2018 congres
– Straker L. 2018 What is the Goldilocks principle for work design?
– Hallman D. 2018 What could good work designed according to the Goldilock principle look like?
– Gupta N. 2018 Do we know how work designed according to the Goldilock principle should look?
– Mathiassen Sven E. 2018 What are the prospects and challenges of designing work according to the Goldilocks principle?
– Holtermann A. 2018 Could work designed according to the Goldilocks principle impact on population health and productivity. [Link]

Begrippen: ergonomieergonoomergonomischopleidingenergonomievereniginghuman factorsuniversal designdesign for allRSIMSAGoldilockFatigue Failure TheoryWELL standardfysieke activiteitsparadox