Landschapskantoor

Meer ziekteverzuim in landschapskantoren

Kantoorconcepten variëren doorheen de tijd. Toch heeft het type kantoor invloed op het welzijn van de medewerkers. Zo wordt er meer ziekteverzuim in landschapskantoren vastgesteld. Daarvoor werden 1852 beeldschermwerkers ingedeeld volgens de verschillende soorten kantoorconcepten. Het kort en langdurig ziekteverzuim werd gedurende twee jaar opgevolgd. Zo konden deze vergeleken worden ten opzichte van elkaar.

Kantoorconcepten

  • Cellenkantoor: een gang met kantoren
  • Gedeelde werkplek, shared office: 2 – 3 wisselende personen
  • Klein landschapskantoor: 4 – 9 personenmedium
  • Landschapskantoor: 10 – 24 personen
  • Groot landschapskantoor: > 24 personen
  • Flexwerkplekken: geen individuele plekken
  • Gecombineerde kantoren: 20% werkplaatsen is teamwerkplek

Kort ziekteverzuim

Er is een duidelijk verband tussen kortdurend ziekteverzuim en alle types van landschapskantoren. Dat betekent dat vanaf meer dan vier mensen samen zitten in een ruimte, ze vaker en meer dagen ziek thuis zullen blijven. Een landschapskantoor heeft enkele nadelen: minder comfort, minder privacy, minder concentratiemogelijkheden en minder communicatiemogelijkheden. Deze factoren zijn bepalend voor de tevredenheid die de medewerkers op kantoor ervaren. Arbeidsvreugde is een belangrijke factor voor kort ziekteverzuim. Het bepaalt of men wel of niet gaat werken, wanneer men zich wat minder voelt.

Langdurig ziekteverzuim

Langdurig ziekteverzuim betekent dat men langer dan één maand afwezig is. Bij vrouwen is dat dubbel zoveel in grote landschapskantoren. Dat is wanneer meer dan 24 mensen samen in een ruimte zitten. Lange afwezigheden hebben te maken met een opgestapelde fysieke of mentale belasting. Resultaat kunnen lichamelijke klachten zijn en/of stressgerelateerde problemen. Op vlak van ergonomie zijn verlichting en klimaat werkplekgebonden factoren die men moeilijk kan goed krijgen voor zo’n grote groep mensen. Daarnaast mag de psychosociale belasting door gebrek aan concentratiemogelijkheden niet onderschat worden.

Kantoorinrichting heeft een belangrijke invloed op het welzijn van de mensen, die er de hele dag in moeten werken. Op vlak van gezondheid zijn open landschapskantoren geen aanrader.

 

Bron: Danielsson CB, Chungkham HS, Wulff C, Westerlund H. 2014 Office design’s impact on sick leave rates, Ergonomics, 57:2, 139-147.