Logo User Experience Questionnaire

User Experience Questionnaire (UEQ)

De User Experience Questionnaire (UEQ) is een vragenlijst om de gebruikservaring te kwantificeren. User experience of de gebruikservaring zijn de waarnemingen en reacties van een persoon tijdens het gebruiken van een product, dienst, website, app,… De user experience questionnaire beoordeelt zes eigenschappen op basis van 26 items.

 • Aantrekkelijkheid
 • Transparantie
 • Efficiëntie
 • Bestuurbaarheid
 • Stimulatie
 • Originaliteit

User Experience Questionnaire (.pdf)

Aantrekkelijkheid is een algemene evaluatie. Daarnaast zijn er drie pragmatische eigenschappen (transparantie, efficiëntie, bestuurbaarheid) en twee gevoelsmatige eigenschappen (stimulatie en originaliteit).

Elke eigenschap wordt bepaald door verschillende items. In totaal zijn er 26 items. Deze scoort men op een 7 punten schaal met twee tegengestelde uitersten (plezier – onplezierig). Een item levert op die manier dus een score op van -3 tot +3, waarbij 0 een neutraal is.  

Hoe werkt de User Experience Questionnaire?

De user experience questionnaire is een vragenlijst met 26 items die men scoort op een 7 puntenschaal. Deze vult men in direct na het gebruik van een product. In totaal duurt het invullen 3 à 5 minuten.

Uit de resultaten haalt men een gemiddelde score per eigenschap. Op die manier kan men twee producten statistisch vergelijken op vlak van gebruikservaring. Alle data kan men ingeven in een Excel die automatisch de t-toets berekent.

Een ander doel van de vragenlijst kan zijn om te kijken of een bepaald product voldoende gebruikservaring heeft of de algemene verwachtingen worden vervuld. Daarvoor bestaat er een benchmark met 452 andere producten. Deze benchmark is opgedeeld in vijf groepen:

 • Uitstekend: de 10% beste producten
 • Goed: 10% is beter en 75% scoort slechter
 • Bovengemiddeld: 25% is beter en 50% scoort slechter
 • Beneden gemiddeld: 50% is beter en 25% scoort slechter
 • Slecht: de 25% slechtste producten

Verkorte vragenlijst

Hoewel de user experience questionnaire slechts 3 à 5 minuten in beslag neemt, bestaat er ook een verkorte versie. Deze bevraagt 8 items. Toch kan deze versie slechts voor specifieke gevallen gebruikt worden. Wanneer meerdere producten vergeleken worden, duurt telkens de volledige vragenlijst te lang. Wanneer gebruikservaring slechts een onderdeel is van een grotere bevraging, kan de verkorte versie volstaan.

Bij de interpretatie mag men zich niet beperken tot het totaalbeeld. Niet alle items zijn voor elk product even belangrijk. Door alles samen te tellen, verdwijnen de relevante items naar de achtergrond.

KPI

Het eindresultaat van de user experience questionnaire zijn zes eigenschappen met een score. Het zou mooi zijn om dit te kunnen samenvatten in één score, KPI, maar dat is niet evident. Naast een score voor aantrekkelijkheid zou men één score kunnen maken van de pragmatische eigenschappen en één van de gevoelsmatige eigenschappen.

Wil men toch tot één score komen, dan dient men het belang van elke eigenschap voor dat specifieke product te kennen. Deze dient men extra te bevragen bij de deelnemers. Bij elk item dient men een vraag toe te voegen hoe belangrijk men dit vindt in de algemene indruk of gebruikservaring. Dat verschilt immers van prodcut tot product. De scores kan je mee invullen in de Excel, die dan automatisch de KPI berekent.

Bron: https://www.ueq-online.org/