Tablet in de klas

Tablet in de klas: een SWOT analyse

In het digitale tijdperk waarin we leven, heeft de tablet zijn plaats in het onderwijs opgeëist. Tablets in de klas motiveren, ontwikkelen vaardigheden en zorgen voor dynamiek. Toch is het een aanvullend leermiddel en geen doel op zich. Een tablet kan schoolboeken niet vervangen, die hun nut op vlak van kennisoverdracht bewezen hebben. Ergonomie staat voor efficiënt leren op een gezonde manier, dat moet mogelijk zijn.

Strenghts– Sterktes

Motiverend. Tablets in de klas sluiten aan met de leefwereld van kinderen, wat hun interesse opwekt en stimuleert. Wanneer dit bijdraagt tot het efficiënt leren van bepaalde vaardigheden, kan men dat vanuit ergonomie alleen maar toejuichen. Het onderwijs had nood aan een dergelijke vernieuwing in een wereld van snelle prikkels in beeld en klank. Dit hoeft tijd om eens stil te staan en te reflecteren niet uit te sluiten.

Informatie opzoeken. Traditioneel onderwijs is sterk gericht op kennisoverdracht, een belangrijke leerdoelstelling. Het is de basis om zaken te begrijpen, interpreteren en te verklaren. Door de digitale revolutie is die kennis echter in overvloed beschikbaar. Dat creëert een nieuw leerdoel, kinderen moeten hun weg leren vinden in al die informatie. Digitaal onderwijs is nodig om ook efficiënt te leren werken, tablets in de klas sluiten hierbij aan.

Mobiliteit. In een digitale klas zitten de kinderen niet meer gebonden aan de schoolbanken. Er is ontstaat veel meer dynamiek in een klas met staan, leunen, zitten, wandelen,… Het langdurig zitten wordt doorbroken. De schoolbank als symbool van kennisoverdracht wordt regelmatig verlaten om te kennis te delen, op te zoeken of te discussiëren. Dit zorgt voor beweging en dynamiek in de klas.

Weaknesses – Zwaktes

Informatie verwerken. Tablets zijn niet het geschikte middel om kennisoverdracht te realiseren. Kinderen die de opgave van wiskunde-oefeningen vanaf een tablet lezen, doen er langer over en maken meer fouten dan kinderen die de opgaves op papier krijgen. Wat men noteert op een blad papier wordt eveneens beter onthouden dan wat men typt op een scherm. Schrijven veronderstelt reeds een verwerkingsproces van de informatie, wat digitaal alleszins minder gebeurt.

Langdurig gebruik. Een meerwaarde van de tablet ligt in zijn mobiliteit. Dat betekent kort gebruik op verschillende plaatsen in de klas. De verleiding is echter groot om langdurig aan de schoolbank te blijven werken. Een tablet in de klas moet zo weinig mogelijk aan de schoolbank zelf gebruikt worden. Over de duur dient de leerkracht afspraken te maken en daar verandert een tablethouder niets aan.

Opportunities – mogelijkheden

Dynamische klas. Op vlak van ergonomie is het minder zitten een troef van de tablet, die nog meer moet uitgespeeld worden. Verschillende taken, op verschillende plaatsen in de klas, in verschillende houdingen,… Kinderen kunnen op deze manier meer bewegen doorheen de dag. Dat gebeurt nu eerder onbewust. Leerkrachten dienen in hun opleiding ook te leren omgaan met tablets of digitaal onderwijs. Dat is de moment om hen ook bewust te maken van ergonomie.

Threads – bedreigingen

Aanvulling van schoolboeken. Een tablet wordt soms ook voorgesteld als oplossing om het probleem van de zware boekentassen aan te pakken. Door boeken digitaal aan te bieden, moet men enkel nodig zijn tablet meenemen. Dit is geen goed idee. Digitale klassen betekenen niet dat schoolboeken verdwijnen. Het is een aanvullend leermiddel dat geschikt is voor specifieke vaardigheden. Men moet zich bewust zijn van de digitalisering van het onderwijs en de tablet een plaats geven.