RIE Algemene Kantoren

Om veilig en gezond werken te verzekeren, vraagt de wetgeving een risicoanalyse. Voor bureelmedewerkers is dat niet anders, zeker nu het verplicht medisch onderzoek vanaf 2016 verdwijnt. De meeste ondernemingen met beeldschermwerk zijn echter KMO’s. Om de werkgevers te helpen met het uitvoeren van een risicoanalyse, heeft men in Nederland de RIE Algemene Kantoren ontwikkeld [link]. Met behulp van de OiRA technologie doorloopt de werkgever via een online assessment alle stappen om de risico’s te inventariseren, te evalueren en oplossingen te voorzien.

Inventariseren

In de risico-inventarisatie krijgt de werkgever een hele reeks ja-neen vragen voorgeschoteld. Onder elke vraag staat wat uitleg over wat de wetgeving verwacht of goede praktijken. Op deze manier wordt de werkgever als preventieadviseur ruim geïnformeerd. De vragen bestrijken alle welzijnsdomeinen zodat het een heel volledige tool is.
1. Inrichting kantoorgebouwen
2. Kantoorwerkplek en fysieke belasting
3. Binnenklimaat
4. Psychosociale arbeidsbelasting
5. Bedrijfshulpverlening
6. ARBO en preventiemedewerker
7. Arbozorg
8. Werk- en rusttijden
9. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, thuiswerken

Evalueren

De items die in de risico-inventarisatie negatief werden beoordeeld, komen terug tijdens de evaluatiefase. Standaard wordt een risicoscore toegekend aan elke vraag, maar de werkgever kan dit aanpassen. Hij bepaalt zelf of het risico laag, gemiddeld of hoog is. Bij elke vraag wordt opnieuw alle achtergrondinformatie over wetgeving en concrete richtlijnen gegeven.
Voordeel van deze extra uitleg is dat er een concrete invulling wordt gegeven aan de wetgeving. Aan een laptop kan men bvb. Maximaal twee uur continu werken. Boven de twee uur moet een scherm steeds recht voor de gebruiker staan op ooghoogte. Het meubilair bij thuiswerk moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als op kantoor.

Plan van aanpak

In een laatste stap worden voor alle risico’s preventiemaatregelen gevraagd. Voor elk item met een verhoogd risico, kan/moet de werkgever invullen wat hij als actie zal doen, wie dat zal doen, tegen wanneer en het nodige budget. Eens dit klaar is kan de RIE in zijn totaliteit afgedrukt worden, die men dan bij een bezoek van de inspectie ter inzage kan voorleggen. Omdat de tool nog niet erkend is, is de goedkeuring nodig van de ARBO dienst.