Maand van de Ergonomie

Oktober is Maand van de Ergonomie

Oktober is maand van de ergonomie. Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens ofwel mensgericht ontwerpen. Een systeemaanpak zorgt ervoor dat de totale context waarin de mens functioneert mee wordt bekeken om maximaal aan te passen met als doel het welzijn van de mens te verhogen en de prestatie van het systeem. Daarvoor is een multidisciplinaire samenwerking nodig met de andere stakeholders (productie, kwaliteit, verkoop, duurzaamheid, klanttevredenheid,…).

In Belgie is ergonomie het best gekend in de werksituatie rond drie grote sectoren: kantoor, zorg en industrie.

Poster langdurig zitten Poster tillen Poster zorg

Met maximum 30 minuten aanhoudend zitten, wordt de aandacht gevestigd op minder zitten. Elk half uur moet men proberen het zitten te doorbreken door rechtstaand te werken of te bewegen. Korte stapauzes hebben reeds een positief effect. Wil men de zitduur drastisch verminderen, dan is de zit-sta tafel een goede optie.

Stop het manueel tillen is van toepassing in de industrie, waar zware gewichten courant zijn. Als maximum gewicht geldt 25kg. Bij veelvuldig tillen is het beter te mikken op 15kg. Worden deze grenzen overschreden, dan moet men uitkijken naar hulpmiddelen, schuiven, automatiseren/robots, transportbanden,…

In de zorgsector zijn er veel hulpmiddelen voor handen. De filosofie moet steeds zijn dat men de resterende functionele mobiliteit van de zorgvrager nog optimaal gebruikt. In functie daarvan kan men dan het gepaste hulpmiddel selecteren. Daarbij zijn er een aantal zekerheden zoals een glijzeil voor verplaatsingen in bed of tilliften bij transfers van bed naar zit vanaf een half passieve zorgvrager.