Functionele capaciteit voorspelt ziekteverzuim

Werknemers beginnen gezond en wel aan hun nieuwe job. Doel van preventie is om dat zo te houden. Daarom zou het interessant zijn om bij aanwerving te kunnen voorspellen wie een verhoogd risico loopt om overbelastingsklachten te ontwikkelen. Het voorafgaand medisch onderzoek slaagt hier niet in. Daarom werd het meten van de functionele capaciteit voor een specifieke job onderzocht.

Jobspecifieke functionele capaciteit bij aanwerving

Bij 600 mijnwerkers werd de functionele capaciteit bij de aanvang van hun job gemeten. Dat gebeurde jobspecifiek door een combinatie van tillen, uithouding, kracht en lichaamsscreening. De werknemers ingedeeld in twee groepen op basis van wie wel of niet de vereiste capaciteit behaalde. Vervolgens werd over een periode van twee jaar opgevolgd welke overbelastingsletsels ze opliepen. De groep met onvoldoende capaciteit vertoonde duidelijk meer klachten:

Overbelastingsletsel x 2.3
Letsel bij tillen x 3.3
Rugklachten x 3.3
Rugklachten bij tillen x 5.8

Het specifiek meten van de functionele capaciteit maakt het mogelijk om werknemers met een verhoogd risico op overbelasting vroegtijdig te detecteren. Vanuit preventief standpunt is dat interessant. In de eerste plaats is de werknemer zich bewust en dat dat kan hem motiveren om zijn belastbaarheid voor die job te verhogen.

Werkbaar werk

In de balans belasting-belastbaarheid komt het bepalen van de functionele capaciteit neer op het evalueren of de belastbaarheid hoog genoeg is voor de specifieke belasting van de job. Hier dient een match te zijn, job matching. Dit concept is niet alleen zinvol bij aanwerving, maar ook voor de periodieke medische onderzoeken. Men bekijkt of het evenwicht van wat iemand kan en wat de job vereist nog steeds in balans zijn. Indien dat niet is, kan men vroegtijdig ingrijpen voor de mensen effectief overbelast geraken of het werk niet meer kunnen doen.

Door middel van de functionele capaciteit kan men eigenlijk twee jaar vooruit kijken of het werk nog werkbaar zal zijn. Dit past in het kader van langer werken en biedt ook tijd aan een interventie om effect te hebben. Iemand met beginnende artrose aan de duim, zal de vereiste capaciteit voor een manuele inpakfunctie waarschijnlijk niet meer halen. Preventie ligt vervolgens in de handen van de geneesheer. Hij bekijkt of de artrose onder controle kan gehouden worden door medicatie, of het krachtverlies kan gecompenseerd worden door jobspecifieke kiné of dat de werknemer zich beter omschoolt naar een andere functie binnen of buiten het bedrijf. Op deze manier kan overbelasting of medische overmacht voorkomen worden en kunnen werknemers langer aan het werk blijven.

 

Bron: Spreker IEA congres 2015
Legge J. 2015 Job-specific pre-employment functional capacity assessments predict musculoskeletal injury risk and ‘window for opportunity’ in healthy male coal mine workers. Proceedings 19th Triennial congress of the IEA, Melbourne 9-14 August.