Cost benefit calculator

Ergonomics Cost Benefit Calculator

Ergonomische interventies verdienen zich terug… Dat klinkt goed, maar is niet altijd evident om in geld uit te drukken. De Washington State Ergonomics Cost Benefit calculator is een rekenmodel op basis de wetenschappelijke literatuur rond kosten van fysieke overbelasting en baten van ergonomische interventies. Resultaat is een gebruiksvriendelijk model om de return on investment te berekenen of een kosten/baten analyse te doen voor bedrijven die zelf de schadeclaims moeten betalen.

Washington State Ergonomics Cost Benefit Calculator (.xls)

Kosten

Om de kost te kennen moet men de overbelastingsklachten van de voorbije drie jaar oplijsten in de Excel-file. Hiervoor wordt gekeken naar de schadeclaims. Op basis hiervan heeft men immers een vast bedrag per aandoening kunnen vastleggen. Het reactieve kosten-batenmodel zet dit om in een budget om aan ergonomie te doen. Een gemiddelde schadeclaim voor rugklachten kost 8.723 dollar. Wanneer dit gepaard gaat met een operatie is dat zelfs 57.688 dollar. Ter vergelijking een schadeclaim voor het carpaal tunnel syndroom gaat over 18.216 dollar. De directe kost is dan het jaargemiddelde van de vorige drie jaren. De indirecte kost die erbij komt is ongeveer 120%.

Baten

De opbrengsten van ergonomie bestaan uit minder schadeclaims en een verhoogde productiviteit. De ergonomische interventies worden ingedeeld in vier categorieën, die men kan aanklikken in de excel. Op basis van 250 wetenschappelijke artikels is de opbrengst van ergonomische maatregelen in kaart gebracht.

Wanneer men het risico kan vermijden, zullen de directe en indirecte kosten van schadeclaims met 70% verminderen. Voorbeeld is een takel waardoor men niet meer moet tillen. Lichtere werkstukken zijn een andere interventie, die het niveau van het risico op overbelasting verminderen. Uit de verzamelde artikels blijkt dit gemiddeld 40% van de kosten aan ziekteverzuim te verminderen. Door taakroulatie de blootstelling verminderen levert 15% op en opleidingen tenslotte zijn goed voor 10%.

 • Risico vermijden : 70%
 • Niveau risico verminderen : 40%
 • Blootstelling risico verminderen : 15%
 • Opleiding : 10%

Een toegenomen productiviteit is een andere opbrengst. Deze wordt eveneens ingedeeld in vier categorieën met een overeenstemmende opbrengst. Deze baten zijn gebaseerd op het uurloon en aantal medewerkers die de specifieke job doen:

 • Hoog: versnelt de productie : 10%
 • Medium: vermindert overbodige bewegingen : 5%
 • Laag: verbetert comfort en vermindert vermoeidheid : 2.5%
 • Geen: geen productiviteitswinst verwacht : 0%

Terugverdientijd

Tot slot wordt in een grafiek duidelijk gemaakt op welke termijn de kost van de interventie wordt terugverdiend. Dit maakt visueel duidelijk dat ergonomische interventies zich terugverdienen en nog snel ook. Dit kosten-baten model is ook enkel van toepassing voor ergonomische preventiemaatregelen, die zich binnen het jaar terugverdienen.

De kosten van de interventie worden breed bekijken:

 • aankoop: vast bedrag
 • engineering: aanpassingen die achteraf nog dienen te gebeuren
 • opleiding: om hulpmiddel of nieuwe taak te leren
 • terugkerende kost: onderhoud en keuringen

Voorbeeld cost benefit calculator

Op de inpakafdeling zal men afgewerkte dozen op een pallet moeten stapelen. In de voorbije drie jaar heeft dit manueel tillen geresulteerd in twee schadeclaims voor rugklachten. De gemiddelde directe en kost per jaar bedraagt dan 5815 dollar, de indirecte kost is 6978 dollar (in totaal 12.793 dollar).
Door een schaartafel aan te schaffen, zou het niveau van de blootstelling verminderen en zijn minder overbodige bewegingen nodig. Dit resulteert in een opbrengst van 40% lagere ziekteverzuimkost en 5% meer productieve medewerkers, goed voor 15.317 dollar. Het spreekt voor zich dat een schaartafel van 5.500 euro binnen de vijf maanden terugverdiend is.

Schaartafel Terugverdientijd ergonomische interventie