BAS - beter achter je schermen

BAS – Beter achter je schermen

Wat doet BAS?

BAS is een checklist voor de beoordeling van werkzaamheden achter een beeldscherm, inclusief schermen van laptops, tablets en smartphones. De beoordeling op individueel niveau gaat over de werkzaamheden gedurende de werkdag, ongeacht of dat op kantoor of een andere locatie (bijvoorbeeld thuis) gebeurt. Het is bedoeld voor de medewerkers die meer dan twee uur per dag achter schermen werken.

https://www.fysiekebelasting.tno.nl/nl/v2/page/beter-achter-je-schermen

Elke medewerker vult de online vragenlijst in voor zijn werksituatie. Het resultaat is een score hoeveel procent van de items in orde zijn. Voor de aspecten die beter kunnen, wordt telkens een advies geformuleerd.

Hoe werkt BAS?

Na het inloggen op de website van TNO krijgt de medewerker toegang tot de online vragenlijst. Deze bestaat uit 43 vragen waarin men het passende antwoord kan aanvinken. Volgende items worden bevraagd:

 1. Schermtijd op het werk
 2. Welk soort schermen
 3. Gebruik tablet: max. 30min
 4. Gebruik smartphone: max. 30min
 5. Afwisseling andere taken: min. 2x/dag
 6. Intensief één onderdeel gebruiken (lezen/typen/muizen)
 7. Lang ononderbroken zitten: max. 1u
 8. Beeldschermwerk buiten werkuren
 9. Beeldscherm recht voor u
 10. Bovenkant scherm op ooghoogte
 11. Informatie comfortabel leesbaar op scherm
 12. Grootte beeldscherm ifv taken
 13. Voldoende verlichting?
 14. Lichtbronnen in gezichtsveld?
 15. Vooral met muis werken
 16. Muis dichtbij lichaam en arm ondersteund
 17. Kabels lang genoeg zodat muis vrij bediend kan worden
 18. Muissnelheid ingesteld
 19. Structuur oppervlak zodat muis goed reageert
 20. Stoel ingesteld volgens lichaamsmaten
 21. Zithoogte aangepast aan beenlengte
 22. Rugleuning ingesteld: lage rug gesteund en leuning tot schouderbladen
 23. Armsteunen goed bruikbaar
 24. Voldoende beenruimte onder bureau
 25. Hoogte tafel en stoel ingesteld volgens lichaamslengte
 26. Dikte werkblad (max. 5cm aan voorzijde)
 27. Bureau instelbaar tot stahoogte
 28. Kennis hoe tafel tot stahoogte instellen
 29. Afwisseling tussen zittend en staand werken
 30. Werkblad vrij van spiegelingen
 31. Documenthouder beschikbaar (bij veel lezen/overtypen)
 32. Duidelijke taakomschrijving en afspraken over verwachtingen
 33. Combinatie moeilijkere en makkelijkere taken
 34. Regelmatig in hoogte tempo werken
 35. Regelmatig werk niet afkrijgen
 36. Volgorde werkzaamheden zelf te bepalen
 37. Zelf werktempo regelen
 38. Hulp collega’s kunnen inschakelen bij problemen
 39. Ondersteuning directe leidinggevende (beschikbaarheid/aanspreekbaarheid)
 40. Hulp inroepen bij technische problemen
 41. Gevoel bereikbaar te moeten zijn buiten werktijd
 42. Meerdere keren per uur signalen krijgen van telefoon, mail, agenda,…

Op het einde krijgt de medewerker een percentage van de items die in orde zijn om gezondheidsklachten te voorkomen. Voor de items die niet in orde zijn, krijgt de medewerker persoonlijke adviezen en verbeterpunten om het risico omlaag te helpen. Daarnaast worden er nog enkele algemene adviezen gegeven die voor iedereen goed zijn om nog even bij stil te staan.

Wat zijn de sterke punten?

– Up to date

Een sterk punt van de methode is dat rekening gehouden wordt met de huidige situatie. Nieuwe gezondheidsrisico’s zoals het gebruik van tablet en smartphones, het langdurig zitten, thuiswerk, psychosociale aspecten,… komen allemaal aan bod in de vragenlijst. Dit levert een actuele checklist op.

– Eenvoudig en snel

De meeste vragen zijn ja/neen vragen, die snel ingevuld kunnen worden. Het taalgebruik is aangepast zodat de vragen voor iedereen begrijpbaar of herkenbaar zijn. De checklist is op die manier eenvoudig en snel in te vullen.

– Bewustmaking

Doordat de checklist op individueel niveau wordt ingevuld, is het ook een moment van opleiding en bewustmaking. Men staat even stil bij elke aspect van schermwerk, wat op zich een evidentie is geworden. De praktische adviezen maken duidelijk dat men vat heeft op zijn eigen werksituatie.

Wat zijn aandachtspunten?

– Schermwerk buiten werktijd

De checklist beoordeelt primair de werkgerelateerde beeldschermtijd. In privétijd komen zitten en het gebruik van beeldschermen ook veel voor. Tijdens privé beeldschermgebruik gelden echter dezelfde risico’s. Het is dus ook na werktijd belangrijk af te wisselen, een goede werkplek te creëren en alert te zijn op signalen van beginnende klachten.

– Beoordeling groep werkposten

De wetgeving in België vraagt een beoordeling op individueel niveau en op het niveau van een groep werkposten of functies. Daar is de BAS checklist niet voor bedoeld. Voor elke vraag zou men het percentage medewerkers kunnen berekenen voor wie het in orde is, maar dat vraagt veel tijd.

– Inloggen website TNO

De BAS checklist is gratis, men dient enkel een account aan te maken op de website. Dit geeft meteen toegang tot alle methodes van TNO om de fysieke belasting op het werk te beoordelen.