Wat is zwaar werk?

Langer werken is een realiteit om de pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden. In Zweden is 77% van de werknemers tussen 55 en 64 jaar aan het werk. Doel is de groep werkenden tussen 65 en 74 jaar te verhogen. Eerste voorwaarde is dat men dan nog op 65 jaar aan het werk is. Dat is voor sommige jobs niet mogelijk omdat de jobeisen te hoog zijn. Deze studie wil achterhalen welke factoren bepalen wat zwaar werk is.

Kenmerken zwaar werk

Werknemers tussen 35 en 65 jaar uit de 30 grootste bedrijven van Zweden werden bevraagd om de haalbaarheid van hun job in te schatten tot 65 jaar. Het aantal jaren dat men voor 65 jaar het werk verlaat ligt bij arbeiders duidelijk hoger dan bij bedienden. Dat was zowel voor mannen als vrouwen het geval. Het hoeft geen betoog dat het hier vooral over fysiek zwaar werk, repetitieve en laaggeschoolde jobs gaat. Deze hebben een verhoogd risico op gezondheidsproblemen en langdurig ziekteverzuim.

De jobs met de grootste uitstroom voor 65 jaar zijn bij mannen:
– Marktkramers, straatverkopers
– Productie arbeiders
– Schoonmaak en thuishulp
– Vuilnismannen

De jobs met de grootste uitstroom voor 65 jaar zijn bij vrouwen:
– Marktkramers, straatverkopers
– Operatoren voedingsindustrie
– Operatoren rubber- en plastiekindustrie
– Productie arbeiders

Wie haalt wel pensioenleeftijd?

Het percentage dat wel blijft doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar ligt duidelijk hoger bij de bedienden. De top vijf van beroepen met de minste uitstroom is exclusief voorbehouden voor bedienden: universiteitsprofessoren, economen, managers, geneesheer specialisten en ambtenaren. In deze beroepen geeft meer dan 70% aan dat het werk goed te doen is tot 65 jaar.

Langer werken belonen?

Bedrijven moeten medewerkers stimuleren om langer te werken. Dat gebeurt meestal door financiële incentives voor wie blijft werken. Daarmee wordt echter niet iedereen bereikt. Deze studie toont aan dat er vier soorten medewerkers zijn: zij die kunnen en willen, zij die kunnen en niet willen, zij die niet kunnen en willen, zij die niet kunnen en niet willen. Financiële ondersteuning zal enkel effect hebben op de groep die wel kan, maar niet wil. Toch geeft slechts 20% aan dat ze nog werken omdat ze het geld nodig hebben.

Wil men mensen langer aan het werk houden, dan zal men ook moeten ingrijpen op de ergonomie van de arbeidsomstandigheden. Voor sommige groepen zal langer werken fysiek gewoon niet mogelijk zijn omwille van de hoge belasting.
Bron:
Kadefors R et al. 2015 Differences between occupations with respect to exit from working life. Proceedings 19th Triennial congress of the IEA, Melbourne 9-14 August.