Zitten op het werk

Wie zit veel op het werk?

Deze reviewstudie ging na welke factoren verband houden met veel zitten en werken. Dit kan toelaten meer gericht aan preventie te doen. Bij zitten speelt het werk zeker een rol waarop ingezet kan worden. Dat verklaart waarom sensibiliseren van enkel het individu slechts een beperkt resultaat boekt. De auteurs stellen voor in te werken op het individu (eigen gezondheid), sociale omgeving (gemeenschappelijk doel), fysieke omgeving (zit-statafel) en beleid (steun directie).

Wie zit er veel op het werk?

– Voltijdse medewerkers (tov deeltijds)
– Call center medewerkers
– Bedienden (tov arbeiders)
– Hoog lichaamsgewicht
– Vrouwen meer dan mannen
– Ouderen meer dan jongeren
– Hogere opleiding en inkomen
– Niet-rokers
– Weinig inspannend werk

Wie beweegt er veel op het werk?

– Veel huishoudelijke taken
– Lagere opleiding
– Rokers
– Mannen
– Arbeiders
– Zelfvertrouwen
– Weinig scherm kijken in vrije tijd
– Actief reizen
– Ouderen
– Ongehuwden
– Landelijke streken
– Positieve perceptie werkplaats

Opvallend bij het bewegen is dat ook factoren buiten het werk een invloed hebben. Een actieve levensstijl buiten het werk (huishoudelijke taken, weinig TV kijken) zet zich ook door tijdens de werkuren. Ook psychosociale factoren (zelfvertrouwen, perceptie werkplek) blijken een rol te spelen.

Twee aparte strategieën

De mechanismen van zitten en bewegen op het werk zijn verschillend. Wil men hier op inwerken, dan zijn er aparte strategieën nodig. Zitten is meer gebonden aan de aard en organisatie van het werk. Bij bewegen valt ook de invloed van de thuissituatie of de levensstijl op. Wil men gedrag op het werk aanpassen, dan zal men ook de vertaalslag naar het leven buiten het werk moeten leggen om effectief te zijn.

Bron: Smith ea 2016. A review of occupational physical activity and sedentary behaviour correlates. Occupational Medicine 66 (3): 185-192.