Wisselwerken

Wisselwerken

Wisselwerken, dat is elk half uur eens rechtstaan. Met deze campagne wil het Vlaams Instituut voor Gezond Leven (Vigez) de professionele zitters bewustmaken van de gezondheidsrisico die gepaard gaan met langdurig zitten.

Voordelen wisselwerken

Zitten met afwisselen met staan en bewegen houdt lichaam en geest fris en gezond. Elk half uur even rechtstaan is reeds voldoende om te voorkomen dat het lichaam overschakelt op een inactiviteitsmodus. De beenspieren activeren het lichaam en beweging stimuleert de doorbloeding. Dat werkt preventief voor hart- en vaataandoeningen en diabetes.

De afwisseling in houdingen is ook goed tegen rugklachten. De rug wordt telkens op een andere manier belast. Zo blijft de werking van de tussenwervelschijven op peil. Dat beschermt dan weer de rug. Langdurig zitten is niet goed, maar langdurig staan ook niet. Ergens tussenin ligt een optimaal evenwicht en dat is wisselwerken.

Naast de fysieke voordelen heeft de professionele zitter er ook mentaal baat bij. De focus of concentratie ligt hoger wanneer men staand werkt. Daardoor werkt men ook sneller. Beweging kan de creativiteit bevorderen… Wisselwerken zorgt dus ook mentaal voor een fris hoofd…

Hoe wisselwerken?

Wisselwerken of afwisselen tussen zitten en staan hoeft niet moeilijk te zijn. Er zijn drie mogelijke strategieën: minder zitten, meer staan en meer bewegen.

Minder zitten

Deze strategie is erop gericht om het aantal uren zitten per dag te verminderen. Een zit-sta tafel is daarvoor een efficiënte oplossing. Men kan dan immers zowel zittend als staand werken zodat men steeds productief is. Uitdaging is een nieuwe gewoonte of routine te creëren. Een goede optie is te zoeken naar vaste uren om staand te werken: ’s morgens als men toekomt, vlak voor en na de middag of ’s avonds voor mijn naar huis vertrekt. Andere routine kan zijn om specifieke taken al staand uit te voeren, bijvoorbeeld het checken van mails. Staand vergaderen of staand eten vallen ook onder deze strategie.

Vaker rechtstaan en bewegen

Doelstelling is elk half uur eens recht te staan. Dit zijn kleine onderbrekingen van het zitten. Om dit op een spontane manier te realiseren, is de plaats van vuilbak. Met de vuilbak aan de deur, zal de zitter steeds even moeten rechtstaan om iets weg te gooien. Onbewust doet men zo aan wisselwerken. Ook hier kan gezocht worden naar vaste routines: telkens opstaan iemand binnenkomt, als men telefoneert, als men ergens wat last voelt, als men een taak heeft afgerond, enz…

Meer bewegen

Naar analogie met de vuilbak kan men meer beweging introduceren door een centrale plaats van de printer of koffiecorner. Men zal zich telkens even verplaatsen om de prints of koffie te gaan halen. Een andere actieve gewoonte kan zijn om telkens de trap te nemen of de auto wat verder weg te plaatsen of de parking. Nog beter is de fiets te nemen voor korte afstanden. Deze tips hebben niet altijd invloed op de effectieve zittijd, maar passen wel bij een actieve levensstijl.