Werken met muziek

Werken met muziek

Werken met muziek kan een positieve invloed hebben op de volgehouden aandacht. Veel routinetaken zoals autorijden vragen een constante aandacht om ongevallen te vermijden. Het is echter moeilijk om altijd 100% de focus te houden en niet te vervallen in automatismen. Uit labostudies is geweten dat de aandacht afneemt met de tijd. Deze studie wou de invloed van muziek op de volgehouden aandacht nagaan.

Opgewekte muziek verbetert de aandacht

In dit onderzoek werden verschillende soorten muziek gespeeld tijdens een aandachtstaak. De muziek varieerde in emotie (positief, neutraal, negatief) en snelheid (snel, traag, neutraal). De taak voor aangehouden aandacht is een uurwerk waarbij de cijfers willekeurig oplichten. Men moet deze dan elke keer bevestigen, behalve voor de drie.

Opgewekte muziek had een positief effect op het aantal keren dat men ging reageren op de drie. Het effect was het grootst bij de trage opgewekte muziek. Toch wordt het resultaat niet verklaard door het tempo. Er zou dan immers ook een verschil meetbaar moeten zijn bij de neerslachtige muziek en die was er niet. Snelle muziek had geen invloed op de taakspanning of men was er niet meer door geconcentreerd. De positieve of opgewekte muziek had wel een emotionele reactie die de volgehouden aandacht verbetert.

Muziek verlaagt de mentale belasting (?)

De subjectieve bevraging achteraf over de ervaren inspanning tijdens het werken met muziek, gaf meer inzicht in het aandachtsverlies. Deze is niet te wijten aan achteloosheid die zou optreden met de tijd, maar wel aan de mentale belasting. Een gekend gegeven in de cognitieve ergonomie is dat het vat met aandacht beperkt is. Dit loopt geleidelijk aan leeg. Muziek kan een positieve invloed hebben op dit mechanisme. Verder onderzoek moet dit nog bevestigen voor een concrete taak in de praktijk zoals langdurig rijden.

Bron: Jesso MN. 2015 Music Interventions during a sustained attention response task. Proceedings 19th Triennial Congress of the IEA, Melbourne 9-14 August 2015.