NIOSH handleiding

Webinar NIOSH

In deze webinar werd ter nagedachtenis van Thomas Waters teruggeblikt op zijn belangrijkste verwezenlijkingen: de NIOSH methode en algoritmes in de zorgsector.

NIOSH Lifting Equation

De eerste versie van de NIOSH methode verscheen in 1981. Tien jaar later volgde de herziene versie, die we vandaag nog steeds gebruiken. In 1994 verscheen de officiële handleiding. De NIOSH methode kent twee centrale begrippen:

  • RWL: recommended weight limit
  • LI: lifting index

Op basis van een gewichtsconstante van 23kg kan men een maximum aanvaardbaar gewicht voor ongeveer alle gezonde mensen berekenen (RWL). De Lift Index is de relatieve schatting van het risico door het reële gewicht te delen door dit maximum.

Verschillende lift indeces

– SLI: single task lifting index
Dit is wanneer iemand de hele tijd dezelfde tiltaak moet uitvoeren, die steeds in dezelfde omstandigheden gebeurt. In praktijk komt dat zelden voor. Aan een kassa komen zware producten steeds op dezelfde hoogte aan via de transportband en worden op eenzelfde plaats terug neergezet (als men niet kan schuiven).

– CLI: composite lifting index
De werknemer voert hier de hele tijd dezelfde tiltaak uit, maar waarbij de omstandigheden verschillend kunnen zijn. Dozen staan op een kar met drie leggers, waardoor de hoogte, verplaatsing en reikafstand steeds verschillend zijn.

– SLI: sequential lifting index
Met deze LI kan men het effect van jobrotatie beoordelen. Operatoren doen vaak verschillende taken doorheen de dag. Wanneer de omstandigheden van elke tiltaak apart steeds gelijk blijven, kan men de rugbelasting combineren via de SLI.

– VLI: variable lift index
Om jobrotatie tussen verschillende tiltaken met wisselende omstandigheden te beoordelen bestaat de VLI. Deze berekent het gecombineerde risico van tiltaken op basis van frequentiegewogen gemiddeldes.

Valide methode

De NIOSH methode is een valide methode. Er zijn 13 studies die een positieve relatie vinden tussen de LI en lage rugpijn. Vooral bij een LI groter dan 2 is er een duidelijk verband. Boven een LI van 3 is dit effect niet meer zichtbaar. Men verklaart dit door het Healthy Worker Effect. Het zijn enkel de sterksten die deze taak kunnen volhouden. Er is dus reeds een natuurlijke selectie gebeurd, waardoor men niet extra veel rugklachten ziet bij deze belastende tiltaken.

Basis normen

De NIOSH methode is de basis geweest van verschillende internationale normen en andere methodes. De ISO 11228 en EN 1005 baseren zich heel sterk op de NIOSH methode om het risico op overbelasting tengevolge van tillen te beoordelen. De gewichtsconstante kan wel aangepast worden aan de doelgroep, bij vrouwen van 45 jaar kan men 15kg als startwaarde nemen.

De Amerikaanse ACGIH TLV en de Britse MAC tool zijn vereenvoudigde versies van de NIOSH methode. In Nederland, Spanje en Italië is de NIOSH methode nog steeds de referentie.

Algoritmes in de gezondheidszorg

Het is een mythe om te denken dat correcte tiltechnieken in de zorg kunnen helpen om het risico op lage rugpijn te verminderen. Er bestaat immers geen veilige manier om patiënten te tillen. Hulpmiddelen blijken wel effectief in het verminderen van het risico op lage rugpijn. Plafondliften zijn binnen een termijn van 3 jaar terugverdiend. De rugbelasting is ook lager dan bij de klassieke stalen verpleegster, een tillift op de grond.

NIOSH heeft daarom ergonomische richtlijnen opgesteld die helpen bij de keuze van hulpmiddelen. Dit zijn de zogenaamde “algoritmes”. Bij het herpositioneren in bed is de eerste vraag of de patiënt nog kan helpen? Indien volledige medewerking mogelijk is, zal een papegaaiestok aan het bed volstaan om de transfer zelf uit te laten voeren. Wanneer de patiënt slechts deels kan meewerken, bepaalt zijn gewicht de nodige hulpmiddelen. Onder de 100kg is een glijzeil nodig met 2 à 3 zorggevers. Boven de 100kg is een glijzeil vereist met minimum 3 verzorgenden. Kan de patiënt echter niet meer meewerken, dan is een plafondlift nodig met twee medewerkers.

Voor operatieverpleegkundigen werden verschillende protocols ontwikkeld voor de verschillende taken. De gewichtslimieten voor het tillen van lichaamsdelen, kan ook berekend worden via de NIOSH methode. Daartoe wordt 17kg als maximum gehanteerd in optimale omstandigheden. Deze gewichtsconstante is niet officieel, maar wordt in praktijk wel vaak gebruikt. De NIOSH methode kan niet gebruikt worden voor het tillen van onstabiele lasten. Tillen van patiënten valt hieronder. Een lichaamsdeel tijdens een operatie echter wordt wel als stabiel beschouwd.

Algoritme voor transfer in de zorg

Info: Handleiding NIOSH