Staand werken op loopband

Walkdesk: wandelen op kantoor

Vanuit ergonomie groeit de aandacht om minder te zitten op het werk, op vlak van gezondheid streeft men naar meer bewegen. Werken op een walkdesk of loopband wil deze twee vliegen in één klap slaan. De werknemers zitten minder lang en stappen meer met een positief effect op het lichaamsgewicht. Over de productiviteit echter lopen de onderzoeken uit elkaar. Fijn motorisch werk wandelt moeilijker, terwijl andere taken beter lukken…

Minder zitten

Toegang tot een walkdesk of loopband op het werk, heeft een aantal positieve effecten voor mensen die zittend werk uitvoeren. Eén jaar na het invoeren van de loopband, blijken ze meer te bewegen en minder te zitten op dagbasis. De totale zitduur per dag daalde gemiddeld 42 minuten ten opzichte van de beginsituatie waarbij ze de hele dag zaten op het werk. Ondanks dit goede resultaat, brachten deze mensen wel nog steeds meer dan 16 uur per dag zittend door [1].

Meer staan en bewegen

Minder zitten komt in het geval van de loopband overeen met meer bewegen. Negen maanden nadat beeldschermwerkers een loopband in hun kantoor geïnstalleerd kregen, staan en wandelen ze meer dan voorheen. De gemiddelde statijd per dag nam toe met 57 minuten, wandelen met 40 minuten per dag. Deze toegenomen wandeltijd was goed voor 2730 stappen op een dag [2]. Dat is al een groot deel van de aanbevolen 10 000 stapper per dag.
Op basis van deze resultaten, is de loopband op kantoor het overwegen waard. Er moet uiteraard ook nog gewerkt worden en daar wringt soms het schoentje…

Minder of even goed presteren ?

Nauwkeurig werken

Een labostudie vond dat beeldschermwerkers minder goed presteren voor fijn motorische taken zoals typen en muizen, maar ook voor het oplossen van wiskunde oefeningen. Al zittend kan men sneller typen met minder fouten, sneller en nauwkeuriger muizen. De productiviteit op een walkdesk daalt met 6 tot 11%. Voor cognitieve taken met selectieve aandacht, begrijpend lezen of informatieverwerking was er echter geen nadelig effect van de loopband [3].

Alternatieven: deskbike of step

Beeldschermwerk op een loopband lijkt minder geschikt. Als alternatief werd daarom een fiets of hometrainer uitgeprobeerd. Deze levert meer stabiliteit, wat de typ- en muisprestatie verbetert tov de loopband. De productiviteit was lichtjes minder goed dan zittend beeldschermwerk [4].

Bureaufiets Step

Wandelsnelheid

Toch zou de prestatie ook afhankelijk zijn van de wandelsnelheid op de loopband. Aan een snelheid van 2,25 km/uur is de typprestatie al wandelend gelijk aan deze al zittend. Bij sneller of trager wandelen echter, neemt de prestatie af [5]. In een praktijkstudie was de productiviteit van de beeldschermwerkers na één jaar werken op de loopband niet nadelig veranderd [1].

Denkwerk

Tijdens labotesten is de prestatie op cogniteve taken gelijk voor zittend of al wandelend werken aan een zelf gekozen tempo [6]. In praktijk zijn de resultaten iets genuanceerder. Het interpreteren van CT scans is goed te doen op een loopband [7], het vertalen van tapes gebeurde 16% trager. De vertalers moesten de hele dag (8 uur) zitten of wandelen op een loopband. De nauwkeurigheid van de vertalingen was even goed, maar de snelheid lag iets lager op de walkdesk. Vooraf hadden de vertalers vier uur gewenning gekregen, maar dat was niet voldoende om een productiviteitsverlies te voorkomen [8].

Meer afvallen

Het wandelen op de loopband verbruikt 100 kcal/uur meer vergeleken met zittend werken [8]. De meeste onderzoeken met een loopband op het werk gebeuren met zwaarlijvige (BMI >25) of obese (BMI >30) proefpersonen, die zittend werk uitvoeren. Het energieverbruik neemt met deze groep sneller toe wanneer ze al wandelend werken: 119 kcal/uur meer vergeleken met zitten. Wanneer men 2 à 3 uur per dag op de loopband werkt in plaats van op een bureaustoel, dan zou men op één jaar tijd 20 tot 30 kg gewicht kunnen verliezen [9]. Zo’n vaart loopt het echter in praktijk niet.

Het gemiddelde gewichtsverlies één jaar na het plaatsen van de loopband, was ontnuchterend: 1,4 kg. Het zijn vooral de mensen met een hoge BMI die afvallen. Bij de obese proefpersonen was het gemiddeld gewichtsverlies 3,4 kg [1]. De taille- en heupomtrek verminderen met ongeveer 5 cm na 9 maanden beeldschermwerk met toegang tot een loopband. de cholesterol en slechte vetten (LDL) dalen [2].

Het effect kan nog groter zijn wanneer men dit combineert met een oefenschema. Dokters met overgewicht verbruiken dan 197 kcal/dag extra, wat na 12 weken een gewichtsverlies van 1,85 kg opleverde en een 1,9% lager vetpercentage [10]. En steptoestel in plaats van de loopband betekent nog intensiever stappen en dus een hoger energieverbruik. Ten opzichte van zittend werk, worden met een steptoestel 289 kcal/uur meer verbrandt [11]. Over de productiviteit wordt in dit onderzoek gezwegen…

Bronnen:

[1] Koepp GA ea. 2013 Treadmill desks: a 1-year prospective trial. Obesity 21 (4): 705-11.

[2] John D ea 2011. Treadmill workstations: a worksite physical activity intervention in overweight and obese office workers. J Phys Act Health 8 (8): 1034-43.

[3] John D ea. 2009 Effect of using a treadmill workstation on performance of simulated office work tasks. J Phys Ac Health 6 (5): 617-24.

[4] Straker L ea. 2009 The effects of walking and cycling computer workstations on keyboard and mouse performance. Human Factors 51 (6): 831-844.

[5] Funk RA ea. 2012 Effect of walking speed on typing performance using an active workstation. Percept Mot Skills 115 (1): 309-18.

[6] Alderman BL ea. 2013 Cognitive function during low intensity walking: a test of the treadmill workstation. J Phys Health 10 (in press).

[7] Fidler JL ea. 2008 Feasibility of using a walking workstation during CT image interpretation.

J Am Coll Radiol 5 (11): 1130-6.

[8] Thompson WG, Levine JA. 2011 Productivity of transciptionists using a treadmill desk.

Work 40 (4): 473-7.

[9] Levine JA, Miller JM. 2007 The energy expenditure of using a “walk-and-work” desk for office workers with obesity. Br J Sports Med 41 (9): 558-61.

[10] Thompson WG ea. 2013 Increasing physician acitivity with treadmill desks. Work 42 (in press).

[11] Mc Alpine DA. 2007 An office-place stepping device to promote workplace physical activity.

Br J Sports Med 41 (12): 903-907.

* Lang zitten
Lang zittenZitten is het nieuwe rokenzitten is dodelijkminder zitten en meer bewegenmeten van zitgedragbewegen beschermt – minder zitten op het werkveelzijdige aanpakzittend of staand werken

* Actieve kantoorinrichting
Zit-sta tafelwalkdeskgezonde gebouwendynamisch kantoor