Uithouding trainen bij fysiek werk

Met fysiek werk worden meestal jobs bedoeld die een serieuze inspanning vragen, dus die beroep doen op ons uithoudingsvermogen. Vaak valt er aan de taak weinig te veranderen. Daarom was de idee van deze studie om de uithouding van de medewerkers te verbeteren. Uithouding trainen heeft effect, maar vermindert de hartbelasting echter niet…

Een betere uithouding maakt taak relatief minder zwaar

Wanneer men het maximale uithoudingsvermogen gelijk stelt met 100%, dan gebeurt fysiek zwaar werk aan 30% van dit maximum. Hiermee wordt de hartslagreserve bedoeld, het verschil tussen de rust- en maximale hartslag. Deze grens is gebaseerd op de richtlijn van het ILO (international labour organisation). Wanneer men nu door uithoudingstraining dit maximum zou kunnen verhogen, dan zal eenzelfde job aan een lager percentage van dit nieuwe maximum uitgevoerd worden. De job wordt voor dat individu minder belastend voor het hart en bloedvaten. Lijkt logisch, maar de resultaten konden toch verrassen.

Uithouding trainen heeft positief effect, maar ook negatief…

De proefpersonen trainden drie maanden lang drie keer per week 30 minuten lang hun uithouding door fietsen,… Vooraf en nadien werd de hartslag tijdens het werk, tijdens de slaap en de maximale hartslag bekeken. Al deze waarden evolueerden in positieve zin. Training heeft dus effect, er wordt aan een lager percentage van het maximum gewerkt. Echter, de bloeddruk nam ook toe na deze trainingsperiode. Zowel de systolische als diastolisch druk lagen hoger en dat houdt ook een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen in. Het beschermende effect is toch niet zo eenduidig.

Mogelijke verklaring is dat bij fysiek zwaar werk het lichaam al veel belast wordt en dat de extra training niet goed verwerkt wordt. Daarom werden de proefpersonen onderverdeeld in een groep die onder en een groep die boven 30% van hun maximum werken. De stijging van de bloeddruk bleek dan inderdaad enkel voor te komen in de groep die boven de grens van fysiek zwaar werk actief zijn. Netto heeft uithoudingstraining een positief effect, maar niet voor de groep voor wie het oorspronkelijk bedoeld was.

Werk als training? Neen.

Men kan zich de vraag stellen of fysiek zware beroepen niet een training op zich zijn. Het concept van jobspecifieke training is in de Scandinavische landen immers niet vreemd. Op zich is deze training zinvol om het lichaam te laten aanpassen en zich te versterken voor het werk dat men moet doen. Echter, die inspanning van zwaar werk blijft te laag om een trainingseffect op het uithoudingsvermogen te hebben en zo beschermend te werken voor de gezondheid. Het moet dus een streven blijven om deze zware jobs zoveel mogelijk uit te schakelen in de toekomst, een trend die door de jaren heen duidelijk is.