Stress meten

Stress meten via hartslag

Stress meten kan via de hartslag. De gevolgen van chronische stress zijn zichtbaar in de hartslagvariabliteit. Vanuit ergonomie is het echter ook interessant de taakgebonden stress of mentale belasting te kennen. Deze manifesteert zich eerder op korte termijn. Daar kan men via de gewone hartslag inzicht in krijgen. Het is echter steeds een individuele maat, dus het is niet evident om kwantitatieve uitspraken te doen op werkpostniveau.

Biorics

De hartslag is de resultante van fysieke en mentale belasting. Hoe meer men zich fysiek inspant, hoe hoger de hartslag zal zijn. Hetzelfde geldt voor mentale stress. Wanneer men dus de totale hartslag meet en men trekt het deel door fysieke belasting eraf, dan blijft het deel door mentale belasting over. Biorics heeft hiervoor een algoritme ontwikkeld om dit te berekenen. Men meet de hartslag via een hartslagmeter en de hoeveelheid beweging via een accelerometer of activity tracker.

Stress bouwt zich op in de tijd en men herstelt er weer van. Dat is een natuurlijk verloop en hoeft geen probleem te zijn. Wanneer men echter niet voldoende herstelt, dan kan stress nadelig zijn voor de gezondheid. Ergonomie als ontwerpdiscipline wil de werkgebonden bronnen van mentale belasting vermijden of verminderen. Hartslag bleek zo een bruikbare parameter bij vliegtuigpiloten om de mentale belasting van een taak te meten.

Mindstress app om je energie of stress te meten.

Mindstretch

De app Mindstretch van Biorics geeft de individuele gebruiker inzicht in zijn energielevel doorheen de dag. Zo kan men zelf een beeld krijgen wanneer men stress opbouwt of bij welke taken. Aaneensluitende fysieke vergaderingen zorgen er bijvoorbeeld voor dat men steeds te laat is en stress opbouwt. Daar kan men dan agendagewijs verandering in brengen.

Vanuit ergonomie is het interessant om de taakgebonden factoren van die mentale belasting te kunnen achterhalen. Daarvoor kan men bij medewerkers stress meten en hun activiteiten tijdens het werk opnemen op video. Achteraf gaat men dan in gesprek met de medewerkers om te vragen wat ze beleefden tijdens een verhoogd stressniveau. De videobeelden kunnen helpen de medewerker te herinneren wat er zich juist afspeelde.

Stress op taakniveau

Aan de kassa in een supermarkt geeft het ontbreken van een barcode, het niet werken van bankkaarten, lange wachtrijen, enz… de medewerkers stress. Met andere woorden alles waardoor de klant moet wachten. Daar kan men dan oplossingen of maatregelen voor gaan bedenken. Toch ziet men ook een toegenomen stressniveau bij het bedienen van de buurvrouw of het aangename gesprek met de klant. Ook positieve zaken lokken een verhoogde reactie uit.

Stress meten om de mentale belasting van taken onderling vergelijken, is daarom minder evident. De verschillen tussen de individuen zijn namelijk groter dan de verschillen tussen de taken. Men meet immers alles, positieve en negatieve zaken, werkgebonden en niet-werkgebonden aspecten. Het wachten op de uitslag van een medische test kan de stress gedurende lange tijd doen opbouwen. Dat heeft dan wel niets met het werk te maken. Voor het achterhalen van taakgebonden risicofactoren is de methode wel interessant.