Stari methode

Stari: subjectieve taakanalyse en risico-inventarisatie

Wat is Stari?

Een risicoanalyse ergonomie bestaat uit vier stappen: taakanalyse, risico-inventarisatie, risico-evaluatie en preventiemaatregelen. Kenmerkend voor ergonomie is de betrokkenheid van de werknemers in de analyse omdat zij het werk het beste kennen. De Stari methode staat voor subjectieve taakanalyse en risico-inventarisatie. De eerste stappen van de risicoanalyse gebeurt op een snelle en participatieve manier door de werknemers zelf, bij voorkeur afgenomen door de ergonoom.

Stari.pdf

Hoe werkt Stari?

Stap 1: oplijsten taken

In de eerste stap geven de werknemers een opsomming van alle taken die ze moeten doen. Dit kan zowel gebeuren voor cyclusgebonden werk als voor variabele taken. In beide gevallen is het voordelig dit door de mensen zelf te laten doen. De ergonoom krijgt een goed inzicht in het werk. Bij variabele taken is het zelfs noodzakelijk omdat de ergonoom niet alle taken te zien krijgt.

Stap 2: risico’s benoemen

In stap twee gaat de werknemer zelf de aanwezige ergonomische knelpunten per taak aanduiden. Zo wordt duidelijk wat ze zelf als zwaar of belastend ervaren. De zwaarte zal achteraf op een objectieve manier bepaald worden door de ergonoom. Deze methodes maken steeds een vereenvoudiging van de realiteit. Door een subjectieve inventarisatie blijven niet-meetbare knelpunten toch onder de aandacht.

Stap 3: lichamelijke klachten bevragen

De derde stap is een vereenvoudigde versie van de Nordic Musculoskeletal Questionnaire. Er wordt bevraagd of de werknemers de voorbije 12 maanden lichamelijke klachten hebben gehad. Op een VAS schaal wordt de ernst uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10. Ernstige klachten vereisen steeds een oplossing, los van objectieve analyses.

Stap 4: Oplossingen

Tot slot kunnen de werknemers zelf oplossingen of verbeteringen voorstellen. Doordat ze zelf de experts zijn in het werk, hebben ze vaak al nagedacht hoe het beter of efficiënter kan. Wanneer preventiemaatregelen komen van de werknemers zelf, is er een breder draagvlak om ze effectief te implementeren. Ze helpen ook de ergonoom in de juiste richting mee te denken naar verbeteringen.