Sobane

De risicoanalyse is een centraal begrip om het welzijn van de medewerkers op te volgen en te beheersen. Voor alle welzijnsdomeinen wordt gekeken naar de risico’s en oplossingen, dus ook ergonomie. De Sobanestrategie stelt een aanpak in vier stappen voor die evolueert van eenvoudig naar complex, van weinig voorkennis naar expertise. Het betrekken van de medewerkers, de participatieve aanpak, sluit nauw aan met ergonomie.

S – Screening

Om screeningniveau bekijkt men domeinoverschrijdend welke risico’s aanwezig zijn. Dit gebeurt in samenwerking met de hiërachische lijn, die een overzicht van werkposten en taken opstelt en mee screent. Dit verhoogt ook hun bewustzijn.

OB – Observatie

Tijdens de observatiefase worden de aanwezige risico’s besproken met de medewerkers in een focus groep gesprek. Ze benoemen de knelpunten en geven ook mogelijke oplossingen. Quick wins kunnen meteen uitgevoerd worden.

AN – Analyse

Risico’s die niet eenvoudig op te lossen zijn, worden gekwantificeerd in de analyse. Een puntenscore kan prioriteit geven aan preventiemaatregelen. Hier staat de preventieadviseur aan het roer, eventueel gesteund door de ergonoom.

E – Expertise

Metingen of gespecialiseerde methodes zijn het domein van de expert of de preventieadviseur ergonomie. Verbetervoorstellen worden onderbouwd voor implementatie en het effect meetbaar gemaakt.