Digitaal dashbord

Snelheidsmeter auto

Bij vele automerken wordt de snelheid op het dashboard digitaal met een cijfer en analoog met schaal en wijzer weergegeven. Het gebruik van een digitale display verdient de voorkeur wanneer een precieze numerieke waarde belangrijk is en wanneer de waarde lang genoeg zichtbaar blijft om gelezen te kunnen worden. Een analoge weergave is de beste optie wanneer de waarden constant of frequent veranderen en wanneer men vooral de richting of graad van verandering wil weten.

Schaal en wijzer

Als bestuurder is het belangrijk feedback te krijgen over versnellen en vertragen. Deze kwalitatieve info is duidelijk wanneer men een pijl ziet bewegen. Studies tonen aan dat een analoge weergave sneller gelezen kan worden, wat minder aandacht en mentale belasting betekent. De snelheid ongeveer exact kunnen aflezen is immers voldoende. Hetzelfde geldt voor de toerentalmeter.

Exact cijfer

Andere studies stellen dan weer wanneer de digitale weergave groot genoeg is, ouderen in een oogopslag de snelheid kunnen aflezen en dit dus beter is… Ook voor cruise control is het interessant om de snelheid op een vast cijfer te kunnen blokkeren. Daar haalt de kwantitatieve weergave door middel van een exact cijfer de bovenhand. Voor een toerentalmeter speelt dit minder, dus die wordt nog vaak met schaal en wijzer weergegeven.