Resultaat Rugradar

Rugradar

Wat doet de Rugradar?

De risicoanalyse in de zorgsector is een vak apart. Voor het verplaatsen van patiënten kan men de Tilthermometer gebruiken, voor de ondersteunende diensten de Rugradar (poetsen, keuken, logistiek,…). Beide tools komen uit Nederland en werken volgens eenzelfde principe. Eerst spreekt men praktijkrichtlijnen af en vervolgens toetst men deze af in de praktijk. Deze evaluatie gebeurt bij de Rugradar subjectief op individueel niveau en op basis van objectieve criteria.

Rugradar (.pdf)

Praktijkrichtlijnen

De ondersteunden diensten omvatten vaak een waaier aan activiteiten, die participatief bevraagd worden. Poetsen gaat bijvoorbeeld gepaard met tillen, duwen/trekken, armheffing, reiken, wringen, hurken, enz… Voor al deze activiteiten of deeltaken worden grenswaarden of praktijkrichtlijnen bepaald:

 • Tillen: max. 23 kg, max. 12 kg bij meer dan 12x/dag tillen
 • Trekken/duwen: max. 25 kg kracht (max. 15 kg met één hand)
 • Statisch: max. 1 min. gedraaide of gebogen rug (30°)
 • Manoeuvreren: zes karvragen
 • Drukken: max. 12,5 kg vanuit de hand
 • Dragen: max. 15 kg op heuphoogte, max. 90m, max. 1x/5min
 • Armheffing: max. 2u/dag 20-60°, max. 1 min/keer boven schouderhoogte
 • Reiken: max. 12x/u meer dan 50 cm reiken
 • Beeldschermwerk/zitten: max. 6u/dag, max. 2 uur continu
 • Repeterende handelingen: max. 1u/dag
 • Wringen: niet handmatig
 • Staan: max. 4u/dag, max. 1 uur continu
 • Hurken/knielen: max. 15min.dag, max. 30″ continu

Praktijkrichtlijnen ondersteunende diensten (.pdf)
Zes karvragen (.pdf)

Rugradar

De rugradar is een participatieve tool, waarbij voor elk risico de werknemer kan aangeven bij welke taken dit het geval is, hoe vaak dit voorkomt en hoeveel kracht het vraagt. De evaluatie is zowel subjectief als objectief. Enerzijds geeft de werknemer aan of een knelpunt al dan niet beter kan, anderzijds worden de praktijkrichtlijnen afgetoetst.

Het eindresultaat is een radar op functieniveau of op individueel niveau. Wanneer bijvoorbeeld alle mensen uit de keuken bevraagd zijn, kan men op de radar uitzetten per risico hoeveel werknemers vinden dat dit beter kan ofwel het aantal werknemers met een bepaalde score volgens de praktijkrichtlijnen. Zo valt meteen op waar de knelpunten zich bevinden. Achteraf kunnen de resultaten in groep besproken worden met een aanzet naar oplossingen of verbeteringen toe.

Een radar op het niveau van de individuele keukenmedewerker, geeft een overzicht per risico van de score volgens de praktijkrichtlijn (groen/geel/rood).

Rugradar (.pdf)

Rugradar resultaat op individu niveau

Bron: www.risico-radar.nl