manueel verplaatsen van personen met tillift

Risicoanalyse verplaatsen van personen

De risicoanalyse “verplaatsen van personen” is een buitenbeentje binnen het manueel hanteren van lasten. In de zorg probeert men namelijk het tillen van personen zoveel mogelijk te vermijden. Dat is ook de eerste vraag van codex VIII.3 manueel hanteren van lasten. Verder is een risicoanalyse met maatregelen en een opleiding van de correcte werktechniek vereist.

Opsporen (Ergonomie Check)

Voor het risico verplaatsen van personen moet je in de zorg zijn. Verplaatsen van personen zijn dan alle transfers van de zorgvrager binnen en buiten het bed. Een andere groep zijn hulpverleners zoals de ziekenwagen of brandweer. Ze zullen in nood ook mensen verplaatsen is heel wisselende omstandigheden.

Bespreken (Focus Ergonomie)

Overleg met de medewerkers is nodig om inzicht te krijgen in onderstaande risicofactoren en mogelijke oplossingen. Deze aandachtspunten sluiten ook aan bij het Transfer Analyse Model 2.0, die volgende aspecten bekijkt:

  • Zorgvrager: mobiliteitsklasse
  • Omgeving: ruimte, omstandigheden
  • Hulpmiddelen: beschikbaarheid, gebruik
  • Zorgverlener: alleen, met twee
  • Organisatie: tijd, werkdruk

Analyseren (Tilthermometer)

Voor de kwantitatieve risicoanalyse verplaatsen van personen, is er de Tilthermometer. In functie van de mobiliteit of restcapaciteit van de zorgvrager worden per transfer de nodige hulpmiddelen bepaald. De Tilthermometer vinkt af of deze hulpmiddelen effectief gebruikt worden bij een transfer. Men voert deze analyse uit op het niveau van een dienst/groep voor alle zorgvragers.

Meten (dynamometrie)

Metingen bij het verplaatsen van personen zijn veelal het meten van trek- en duwkrachten met een dynamometer. Het verplaatsen van personen is immers ook een vorm van trekken en duwen. Hetzelfde geldt voor het intern transport in een zorginstelling. De houding kan men ook in 3D meten, maar door de grote variatie aan taken en dus houdingen, is de interpretatie niet altijd evident.

Aanpakken

Oplossingen in de zorgsector zijn veelal gericht op geschikte hulpmiddelen. Hulpmiddelen kan men opdelen naar transfer en naar mobiliteitsklasse toe. Dat geeft een overzicht in het ruime aanbod van hulpmiddelen, van glijzeilen tot plafondliften.

* Risicoanalyse:
Tillen trekken en duwenrepetitief werkenstaand werken geknield werken beeldschermwerk