QEC – Quick Exposure Check

Wat is QEC?

De QEC (Quick Exposure Check) is een holistische methode om een risicoanalyse voor werkgerelateerde lichamelijke aandoeningen uit te voeren. De oorzaak van fysieke overbelastingsklachten is meestal een optelsom van meerdere risicofactoren. Daarom gaat de QEC de verschillende risico’s en de interactie ervan evalueren.

QEC methode (.pdf)

Hoe werkt QEC?

De risico’s en combinaties ervan die aan bod komen in de QEC methode zijn:

  • Rug: houding, gewicht, duur en frequentie
  • Schouder/Arm: werkhoogte, gewicht, duur en frequentie
  • Pols/Hand: herhaling, kracht, duur en houding
  • Nek: houding, duur en visuele vereisten
  • Rijden (zitten)
  • Trilling
  • Werktempo
  • Stress

Meerwaarde van deze methode is dat een objectieve en subjectieve beoordeling gecombineerd worden. Het is dus deels een participatieve risicoanalyse waarbij beroep wordt gedaan op de werknemer zelf die het werk effectief uitvoert. Ook worden zowel fysieke als psychosociale factoren geobserveerd. Het eindresultaat is een mathematische score die ook toelaat het effect van een preventiemaatregel te kwantificeren of de prioriteit ervan aan te tonen.

RisicoLaagMatigHoogHeel hoog
Rug (stat.)8 – 1416 – 2224 – 2830 – 40
Rug (dyn.)10 – 2022 – 3032 – 4042 – 56
Schouders10 – 2022 – 3032 – 4042 – 56
Pols10 – 2022 – 3032 – 4042 – 56
Nek4 – 68 – 1012 – 1416 – 18
Rijden149
Trilling149
Werktempo149
Stress14916

Achtergrond

Bij de ontwikkeling van deze methode werd vertrokken van een literatuurstudie en verschillende bevragingen van ergonomen in de praktijk over de ongemakken die ze ervaren bij de bestaande methodes. Er werd bijvoorbeeld geopteerd voor beschrijvende termen in plaats van gewrichtshoeken om een houding te beoordelen. Daaruit volgde een eerste proefversie van de QEC methode die uitgebreid geëvalueerd werd in praktijk en aangepast. Tot slot werden ook de betrouwbaarheid en validiteit bestudeerd. Zo is de methode wetenschappelijk en empirisch onderbouwd. Om een uniforme en correcte toepassing te garanderen is er ook een “gebruiksaanwijzing” met referentiehoudingen online terug te vinden:

Reference Guide (.pdf)

 

Referentie: David G, Woods V, Li G, Buckle P. 2008 The development of the Quick Exposure Check (QEC) for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders. Appl Erg 39: 57-69.