Psychosociale aspecten bij lichamelijke klachten

Bagageafhandelaars van vliegtuigen hebben een zware job: sorteren, laden en ontladen van valiezen, containers en zakken post. Dit zijn vele, zware, onhandige voorwerpen die via een hellende rolband getransporteerd worden. Dit gebeurt overal ter wereld op een gelijkaardige manier. In Zweden maakt men zich echter zorgen omwille van het hoge aantal rug- en schouderklachten en de ongunstige psychosociale aspecten zoals organisatie, jobinhoud, interpersoonlijke relaties en leiderschap.

Veel lichamelijke klachten…

Het aantal lichamelijke klachten werd bevraagd bij 800 bagageafhandelaars door middel van de Nordic Questionnaire. Per lichaamsregio geven de ze aan of ze het voorbije jaar last hebben gehad, of dit het werk verstoorde en de intensiteit van de pijn. Lage rugpijn kwam voor bij 67%, pijn aan de schouders bij 55% van de deelnemers. Rugpijn verstoort meer het werk (30%) dan schouderpijn (18%), intense pijn komt eveneens meer voor aan de rug (18%) dan aan de schouders (14%).

Duidelijke relatie met psychosociale factoren

Niets nieuws onder zon, maar wel dat er een relatie is met de psychosociale factoren. Bagageafhandelaars die minder tevreden zijn over de organisatie en jobinhoud vermelden immers meer pijnklachten die het werk verstoren. Dit is 3,6x meer voor rugpijn en 2,6x meer voor schouderpijn. Wie minder tevreden was over de relatie met de collega’s en leidinggevende vertoonde zowel meer pijn die het werk verstoort (2,5x) als intense pijn. Aan de schouders komt deze intense pijn bijna 5x meer voor.

De relatie tussen de lichamelijke klachten en psychosociale factoren is duidelijk. Een verband betekent echter niet meteen dat het de oorzaak is, maar het werpt wel een bredere kijk op de fysieke klachten. Een risicoanalyse ergonomie zou deze aspecten ook mee moeten bekijken…

Goede praktijken in de sector

Toch zijn de oplossingen in deze sector gekend. In Nederland werden op Schiphol heel wat manuele tilhandelingen uitgeschakeld door het aanschaffen van robot, vacuümzuigers, verstelbare transportbanden in de buik van het vliegtuig, enz… Deze hulpmiddelen kunnen als goede praktijk gelden in de sector. Daarnaast moest er ook gewerkt worden aan gedrag. Eens de hulpmiddelen er zijn, moeten de bagageafhandelaars ze natuurlijk ook nog gebruiken…

 

Bron: Spreker IEA congres 2015
Bergsten E. 2015 Psychosocial work factors and musculoskeletal pain among Swedish flight baggage handlers. Proceedings 19th Triennial congress of the IEA, Melbourne 9-14 August.