Prolonged Standing Strain Index

Prolonged Standing Strain Index (PSSI)

Wat is de PSSI?

Om het risico van langdurig staan op een beperkte ruimte op expertniveau te beoordelen, werd de Prolonged Standing Strain Index, PSSI, ontwikkeld.

PSSI tabellen (.pdf)

De PSSI combineert zes risicofactoren:

  • Houding
  • Spieractiviteit
  • Staduur
  • Houden duur
  • Trillingen
  • Omgeving

Hoe werkt de PSSI?

De prolonged standing strain index bekomt men door zes risicofactoren te vermenigvuldigen. Voor elke parameter wordt een aparte methode beschreven, die omgezet wordt in een PSSI score. Alle risicofactoren moeten goed of redelijk goed zijn. Eén extreme score weegt meteen zwaar door.

PSSI = houding x spieractiviteit x staduur x houden duur x trillingen x omgeving

1 – 2 Groen Veilig
2 – 243 Geel Licht onveilig, verder onderzoek of verbetering nodig
244 + Rood Onveilig, onmiddellijk verbetering nodig

Houding: REBA

Om de houdingsscore te bepalen, dient men eerst de REBA in te vullen. Dit is een evaluatie van de totale lichaamshouding. De REBA score kan vervolgens omgezet worden in een PSSI score.

Spieractiviteit: Rodgers

Om de score voor spieractiviteit te bepalen, vult men de Rodgers methode in. Deze beoordeelt per gewricht de houding, frequentie en de duur. Men neemt de score van het minst gunstige gewricht. Deze score bepaalt de spiervermoeidheid en bijhorende PSSI score.

Staduur: Arborichtlijnen

De meest concrete richtlijn om de staduur te beoordelen komen van de Arborichtlijnen. Ze hanteren 1u continu staan en 4u op dagbasis staan op een beperkte ruimte als grenswaarden. Dit leidt tot een veilige, licht onveilige en onveilige situatie.

Houden duur:

Om de volhoudduur van een houding te beoordelen worden de werkhoogte en reikafstand gecombineerd. De werkhoogte wordt uitgedrukt als % van de schouderhoogte. Een goede werkhoogte is zo 50-125% van de schouderhoogte. De reikafstand wordt gedefinieerd als % van de maximale reikwijdte. Dichtbij is 25-50%, veraf is 75-100%. Extreme houdingen kunnen uiteraard niet lang volgehouden worden.

Trillingen: trillingsmeter

De globale lichaamstrillingen kunnen gemeten worden met een accelerometer. Deze objectieve waarde heeft drie gekend grenzen. Onder 0,32m/s² zijn trillingen comfortabel, vanaf 0,5m/s² dient men actie te ondernemen en vanaf 0,8m/s² kan men schade verwachten. Er zijn vier categorieën van trillingswaarden die omgezet worden in een PSSI score.

Omgeving: DOSH waarden

DOSH staat voor Departement of Occupational Safety and Health en geeft grenswaarden voor de Indoor Air Quality. Luchtvervuiling heeft immers een impact op de gezondheid van de medewerkers. De gemeten waarden kan men aftoetsen op de limieten op hun website.