Opleidingen ergonomie

Opleidingen ergonomie

Opleidingen ergonomie kaderen veelal binnen welzijn en preventie op het werk. Het aanpassen van het werk aan de mens staat hierin centraal. Er kunnen daarbij drie niveaus van opleidingen ergonomie onderscheiden worden: basis, verdieping en specialisatie. Deze zijn respectievelijk bedoeld voor de algemene preventieadviseur, de adviseur ergonomie en de ergonoom.

Basis ergonomie

Dit is een basisopleiding van drie dagen. Doel hierbij is om de deelnemers praktische bagage mee te geven om te leren kijken naar ergonomische risico’s en er oplossingen voor te bedenken. Drie topics staan daarbij centraal: ontwerpen, kantoor en industrie. Via praktische oefeningen leert men bijvoorbeeld de ontwerpprincipes toe te passen, kantoorinrichting te bepalen of een risicoanalyse ergonomie uit te voeren. Deze opleiding zou standaardkennis moeten zijn voor elke algemene preventieadviseur (niveau I of II). Hiermee kunnen ze fungeren als eerste aanspreekpunt ergonomie binnen het bedrijf.

Organisatie: Prebes ism VerV

Verdieping ergonomie

Dit is een praktijkgerichte opleiding Adviseur Ergonomie van 12 dagen. De doelgroep zijn vooral mensen die meer willen leren over alle aspecten van ergonomie op het werk. De opleiding biedt daarbij een brede bagage om in de praktijk basisvraagstukken op te lossen of een werkplek te optimaliseren.

Adviseurs ergonomie werken in aanvulling op of ter ondersteuning van een geschoolde ergonoom. Ze fungeren namelijk het best intern waar ze ad hoc risicoanalyses zelf kunnen uitvoeren en het ergonomiebeleid verankeren in de onderneming.

Organisatie: Prevent ism VerV

Specialisatie ergonomie

Wie preventieadviseur ergonomie wil worden, heeft een uitgebreide specialisatie nodig van 40 dagen of 280 contacturen. De leerinhoud is daarbij verdeeld over 10 modules: tillen, trekken en duwen, repetitief werk, verplaatsen van personen, beeldschermwerk, houding en ontwerp, omgevingsfactoren, cognitieve ergonomie en organisatie ergonomie. Elke module houdt theorie, praktijk en een zelfstandige toepassing in. Deze opleiding biedt een stevige theoretische bagage met de toepassingen in reële bedrijfscontext.

Een preventieadviseur ergonomie kan een ergonomiebeleid in al zijn facetten kan uitbouwen. De ergonoom is bovendien de bevoegde preventieadviseur voor staand werken, manueel hanteren van lasten en beeldschermwerk. Het meten van ergonomische risico’s behoort ook tot zijn expertise.

Organisatie: Odisee ism KUL en VerV

De titel van “preventieadviseur ergonomie” is wettelijke vastgelegd voor externe preventiediensten. Toch wordt de titel vaak onterecht gebruikt. Een preventieadviseur ergonomie dient immers te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Master diploma
  • Algemene basisvorming (> 120 uur)
  • Specialisatiemodule ergonomie (> 280 uur)
  • 3 jaar nuttige praktische ervaring

Begrippen: ergonomieergonoomergonomischopleidingenergonomievereniginghuman factorsuniversal designdesign for allRSIMSAGoldilockFatigue Failure TheoryWELL standard fysieke activiteitsparadox