Opleidingen ergonomie

Opleidingen ergonomie

Opleidingen ergonomie kaderen veelal binnen welzijn en preventie op het werk. Het aanpassen van het werk aan de mens staat hierin centraal. Er kunnen drie niveaus van opleidingen ergonomie onderscheiden worden: basis, verdieping en specialisatie. Dit is respectievelijk bedoeld voor de preventieadviseur, adviseur ergonomie en de ergonoom.

Basis ergonomie

Dit is een basisopleiding van drie dagen. Doel is de deelnemer praktische bagage mee te geven om te leren kijken naar ergonomische risico’s en er oplossingen voor te bedenken. Er drie topics centraal: ontwerpen, kantoor en industrie. Praktische oefeningen staan daarbij centraal om de ontwerpprincipes toe te passen, kantoorinrichting te bepalen of een risicoanalyse ergonomie uit te voeren.

Organisatie: Prebes ism VerV

Verdieping ergonomie

Dit is een praktijkgerichte opleiding Adviseur Ergonomie van 12 dagen. De doelgroep zijn mensen die meer willen leren over alle aspecten van ergonomie op het werk. De opleiding ergonomie biedt een brede bagage om in de praktijk basisvraagstukken op te lossen. , in aanvulling op of ter ondersteuning van de ergonoom.

Organisatie: Prevent

Specialisatie ergonomie

Wie preventieadviseur ergonomie wil worden, heeft een uitgebreide specialisatie nodig van 40 dagen. De leerinhoud is verdeeld over 10 modules. Elke module houdt theorie, praktijk en toepassing in. Deze opleiding biedt een stevige theoretische bagage met de toepassing in reële bedrijfscontext. Doel is dat men een ergonomiebeleid in al zijn facetten kan uitbouwen.

Organisatie: Odisee ism KUL en VerV

De titel van “preventieadviseur ergonomie” is wettelijke vastgelegd voor externe preventiediensten. Hiervoor dient men te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Master diploma
  • Algemene basisvorming (> 120 uur)
  • Specialisatiemodule ergonomie (> 280 uur)
  • 3 jaar nuttige praktische ervaring