New world of work bij Microsoft

The New World of Work is meer dan zomaar medewerkers thuis laten werken. Het is een visie met als doel een win-win situatie voor werkgever en werknemer. Randvoorwaarden zijn een nieuwe bedrijfscultuur, technologie en locaties.

The New World of Work

De trends van de huidige maatschappij vragen om het concept “werken” opnieuw te bekijken.

– Disruption as way of life. Werk is onderhevig aan snelle veranderingen waarbij een evenwicht tussen efficiëntie en innovatie moet gezocht worden. We zijn geëvolueerd van produceren naar informatie verwerken. Door de ontwikkelingen in de technologie volgen de veranderingen elkaar snel op. Bedrijven dienen zich daaraan aan te passen.

– Knowledge gap. Het klassieke adagium “kennis is macht” is niet meer van toepassing. Het is onmogelijk om alles te weten en de computer kan dit veel beter dan de mens. Het komt erop aan hoe we in de oneindigheid van bronnen de juiste informatie kunnen filteren, de juiste boodschap kunnen communiceren en die kennis beheren. Een medewerker met een specifieke kennis kan van job veranderen, dan moet die kennis toch behouden blijven.

– The war of talent. Het komt er niet (meer) op neer om het talent te zoeken met de meest geschikte capaciteiten. Het is een zaak om ervoor te zorgen dat deze top informatieverwerker voor uw bedrijf wil komen werken. Er zijn immers vele mogelijkheden in vele sectoren, waar het allemaal draait om kennis beheersen. Een goed imago van het bedrijf wordt belangrijk: personeelsbeleid, toegang sociale media, vlakke structuur, …

– Consumerization. De behoeftes van de klant bepalen de markt. Technologische ontwikkelingen dienen steeds in lijn te liggen met de verwachtingen van de mensen. Voorbeeld is Uber, een online applicatie waarbij men een chauffeur kan zoeken om bij mee te rijden. Zonder regulering zou Uber de taxibedrijven wegspoelen. De verwachting van de klant is immers makkelijke en goedkoop zich te verplaatsen. De taxi is slechts één optie…

Kenmerken van een nieuwe organisatie

Het Nieuwe werken is meer dan thuis werken. Het gaat om een combinatie van een nieuwe cultuur (HRM), nieuwe technologieën (ICT) en nieuwe locaties (architectuur).

– Cultuur. Altijd en overal werken betekent dat een leidinggevende zijn medewerkers niet meer fysiek kan zien of volgen. Dit leidt tot een nieuwe HRM cultuur waarbij autonomie van de werknemer centraal staat. Die kan zelf zijn werk organiseren om zijn doel te bereiken. Men wordt niet meer afgerekend op gepresteerde uren, maar wel of men zijn KPI (key performance indicators) heeft bereikt. De werknemer is de specialist en krijgt volle verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak. Microsoft stelt zich als doel om jaarlijks een nieuweling, vers van de schoolbanken, aan te nemen. Deze beheert wel een portefeuille van miljoenen euro’s. Daarbij wordt hij niet aan het handje gehouden, wel wordt een netwerk aangeboden waar hij met zijn vragen terecht kan. Het blijft echter zijn doel, zijn verantwoordelijkheid. Deze manier van werken leidt tot een meer vlakke structuur waar meer op voet van gelijkheid wordt gewerkt. Het persoonlijk onderhoud met de leidinggevende gaat vooral over het afspreken van de doelen/verwachtingen en de haalbaarheid ervan. De nieuwe leidinggevende heeft nu een coachende rol en geen controlerende rol.

– Technologie. In de nieuwe wereld van het werk moet de technologie het mogelijk maken dat men altijd en overal kan werken en in contact staan met collega’s. Sociale technologie maakt het delen van informatie mogelijk, de cloud maakte alle info overal bereikbaar en video conferencing maakt dat men overal fysiek contact kan maken. Een demonstratie van Office 365 illustreert hoe men toch op afstand steeds close met elkaar kan zijn via mail, chat, videoconferencing, enz… Het delen van info, bewerken van elkaars documenten, enz… het is nog maar een muisklik werk. Ondanks dat alles meer open wordt om te kunnen delen, is en blijft beveiliging van de data eveneens een hot topic.

– Locatie. Het meest zichtbare effect van het nieuwe werken is de kantoorinrichting. Een rondgang doorheen de kantoren van Microsoft gaf een inspirerende kijk op hun activiteitsgerelateerde werkplekken. Niemand heeft een vaste werkplek en iedereen kan overal gaan zitten. De taak bepaalt immers de werkplek of de werkplek de taak. Naast een (kleiner) open office, kan men voor geconcentreerd werk terecht in de “focus rooms” terecht, voor overleg zijn er kleine en grote vergaderruimtes, tot rust komen kan in de “break-out of relax rooms”, ontspannen in de café en telefoneren in de “phone booth”. De hele dag op dezelfde vaste plaats werken bestaat niet meer. Wie mensen wil ontmoeten gaat in “de café” zitten, wie zich wil afzonderen kiest voor de phone booth. Dat geldt voor iedereen, van laag tot hoog.

Microsoft geeft een concreet beeld van hoe het nieuwe werken er kan uitzien. Het is geen copy-paste formule, die men overal kan toepassen. Het vraagt een denkoefening die elk bedrijf voor zichzelf moet maken. Het heeft immers een hele impact op de bedrijfscultuur en de win-win moet steeds blijven bestaan. Een productieve werkomgeving met minder zitten en meer bewegen, is ook de uitdaging van ergonomie.