Need for recovery – herstelbehoefte

De Need for recovery” (NFR) of herstelbehoefte drukt de moeilijkheid uit die werknemers subjectief ervaren in het herstel na een dag werk. Daartoe worden 11 stellingen beantwoord moet ja of neen. Er wordt gepeild naar vroege symptomen van vermoeidheid op het werk.

Deze vragen maken deel uit van de vragenlijst “beleving en beoordeling van de arbeid”, die in Nederland ontwikkeld werd door de Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg (SKB).

– Ik vind het moeilijk om me te ontspannen aan het einde van een werkdag.
– Aan het einde van een werkdag ben ik echt op.
– Mijn baan maakt dat ik me aan het einde van een werkdag nogal uitgeput voel.
– Na het avondeten voel ik me meestal nog vrij fit.
– Ik kom meestal pas op een tweede vrije dag tot rust.
– Het kost mij moeite om me te concentreren in mijn vrije uren na het werk.
– Ik kan weinig belangstelling opbrengen voor andere mensen, wanneer ik zelf net thuis ben gekomen.
– Het kost mij over het algemeen meer dan een uur voordat ik helemaal hersteld ben na mijn werk.
– Als ik thuis kom moeten ze mij even met rust laten.
– Het komt vaak voor dat ik na een werkdag door vermoeidheid niet meer toekom aan andere bezigheden.
– Het komt voor dat ik tijdens het laatste deel van de werkdag door vermoeidheid mijn werk niet meer zo goed kan doen.

De individuele scores op de 11 stellingen worden opgeteld en herleid tot een score of percentage van 0 tot 100. Hoe hoger de score, hoe hoger de subjectief ervaren herstelbehoefte. Bij een score van meer dan 54 punten, is er een verhoogd risico op ziekteverzuim omwille van psychologische klachten. Dat is dus het geval wanneer meer dan zes vragen positief worden beantwoord. De schaal kan op individueel of op groepsniveau gebruikt worden.

Vermoeidheid

Bij de herstelbehoefte van vermoeidheid, vooral ervaren na een dag werk, spelen twee parameters een rol:
– intensiteit van vermoeidheid (fysiek en mentaal)
– herstelduur tot normaal functioneren

De herstelbehoefte is gerelateerd aan de “postwork irritability”, wat zich uit in het alleen willen zijn of niet gestoord willen worden na het werk. Het niet kunnen ontladen of ontspannen na het werk, tast ook de levenskwaliteit aan.

Herhaald onvoldoende herstel wordt ook gezien al de start van een vicieuze cirkel, waarbij steeds meer inspanning nodig is om bij een nieuwe werkperiode het suboptimale prestatieniveau toch terug in evenwicht te brengen om prestatieverlies tegen te gaan. Opgestapelde vermoeidheid leidt tot gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en werkonbekwaamheid.

Vermoeidheid wordt gezien als een continuüm waar de herstelbehoefte zich aan het ene uiteinde bevindt en de gezondheidsproblemen aan het andere. Het is dus zinvol vermoeidheid vroegtijdig te detecteren via de herstelbehoefte of “need for recovery”.