Maand van de ergonomie 2020

Maand van de Ergonomie 2020

Oktober is de maand van de ergonomie. In 2020 gaat dit gepaard met de aftrap van de campagne “Lighten the Load” van EU OSHA, het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Deze stelt gedurende twee jaar de preventie van klachten aan het bewegingsapparaat centraal. De campagnes zijn ook gekend van filmpjes met Napo. Deze keer komen onder andere volgende speerpunten aan bod:

  • Feiten en cijfers
  • Zittend werken
  • Diversiteit
  • Toekomstige generaties
Kerncijfers ergonomie 2020 van VerV

Kerncijfers ergonomie 2020

De Beroepsvereniging voor Ergonomie, VerV, speelt ook in op deze topics. VerV bracht de kerncijfers ergonomie in België uit. Van alle werkgerelateerde gezondheidsklachten bleek 57% te wijten aan lichamelijke klachten. De campagne is dus heel actueel. De sectoren bouw, zorg, productie en logistiek spannen de kroon. Ondanks een toename van hulpmiddelen blijft het cijfer van overbelastingsklachten stabiel. Er is dus nog meer inspanning nodig…

Campagne 10-10-10

In het kader van zittend werken organiseert VerV de campagne 10-10-10 (op 10 oktober 10 minuten rechtstaan). Daarom wordt iedereen in de week van 5 oktober opgeroepen om eens 10 minuten staand te werken. Zitten afwisselen met staan en bewegen, heet “wisselwerken”. Dat kan op verschillende manieren: aan een zit-sta tafel, een staand overleg, lunchwandelen,… Doel is een foto te nemen en op sociale media te posten.

VerV tool staand werken

Voor staand werken ontwikkelde de werkgroep industrie de VerV tool staand werken. Dit zijn alle activiteiten die op de voeten in een verticale houding gebeuren. Dat kan gaan van statisch staan tot wandelen en komt in vele sectoren voor. De tool beoordeelt het risico op gezondheidsschade door staand werken. Tijdens deze maand van de ergonomie vindt op 8 oktober hierover een oefensessie plaats.

Industrie (campagne EU-OSHA)
Zittend werken (campagne EU-OSHA)

Ergoday zorg

De zorgsector houdt zijn Ergoday zorg op 20 oktober. Door Corona zal dat dit jaar digitaal zijn. Vijf sprekers komen goede praktijken toelichten om de fysieke overbelasting te verminderen. Ofwel zoals het thema van de Europese campagne zegt “verlicht de last”.

Specialisatie ergonomie

Toekomstige generaties werd vertaald naar de ergonomen zelf toe. Een goede specialisatie opleiding ergonomie is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het vakgebied. Op 27 oktober wordt een infosessie georganiseerd voor toekomstige cursisten ergonomie. In 2021 zal immers een derde lichting van start gaan in deze ergonomie-opleiding op masterniveau.

De maand van de ergonomie 2020 zet ergonomie in de kijker. Alle beetjes helpen, doe jij ook mee?

Zorgsector (campagne EU-OSHA)
EU-OSHA
Onderwijs (campagne EU-OSHA)
EU-OSHA