Tillen met door de knieën te buigen

Krijg je kniepijn van te tillen?

Om de rug te sparen tijdens het veelvuldig en/of zwaar tillen, wordt standaard het advies gegeven om door de knieën te buigen. De beenspieren zijn immers de sterkste spieren van ons lichaam. Af en toe komt echter de opmerking dat dit meer belastend is voor de knieën. Men verschuift gewoon het probleem… Kan je dus kniepijn krijgen van te tillen?

Geen knie artrose door veel te tillen

Knie artrose betekent dat het kraakbeen in het kniegewricht versleten is. In een overzichtsstudie [1] werd het verband nagegaan met het knielen/huren, tillen en het traplopen. Per 5000 uren dat men geknield of gehurkt werkt stijgt het aantal gevallen van knie artrose met 26%. Als men dezelfde oefening doet per 100 000 kg tillen, dan vindt men dit verband niet. Knie artrose komt niet door het werkgebonden tillen.

Vanwaar komt dan de opmerking dat tillen kniepijn kan geven? In de studie gaat het enkel over ernstige slijtageklachten in de knie. Dat sluit niet uit dat men spierstijfheid kan ervaren wanneer men (ongetraind) intensief of zwaar moet tillen en telkens door de benen buigt. Anderzijds wie reeds kniepijn heeft, kan dat extra voelen wanneer men veel tilt en door de benen buigt. De pijn wordt dan niet veroorzaakt door het tillen. Tillen is de uitlokkende factor van wat er al was.

Tiltechnieken

In de overzichtsstudie werd niet gekeken naar de gebruikte tiltechniek. Mogelijks vindt men geen toename in knieklachten omdat mensen doorgaans niet door de benen buigen. Daarom dat er ook zoveel rugklachten zijn door te tillen… Toch gaat deze redenering niet helemaal op. Eerder onderzoek kon geen preventief effect vinden op het aantal rugklachten door het toepassen van de “correcte” tiltechniek. Spontaan tillen, tillen met gebogen rug, diep of deels door de benen buigen vertoonden weinig verschil in aantal rugklachten. Rugpijn kent dan ook vele oorzaken…

Vanuit het oogpunt van knieklachten is het tillen vanuit een gehurkte positie of diep door de knieën buigen (>90°) geen goed idee. Belangrijker echter dan te focussen op de ideale techniek, dient men meer te kijken naar werkplekaanpassingen of jobspecifieke instructies. Tillen is een belastende activiteit die men in de eerste plaats zoveel mogelijk dient te vermijden of lichter te maken. Slijtage aan de knieën door te tillen is echter weinig waarschijnlijk…

[1] Verbeek ea 2017 Occupational exposure to knee loading and the risk of osteoarthritis of the knee: a systematic review and a dose-response meta-analysis. Safe Health Work 8 (2): 130-142.