Kantoorinrichting

Bij de kantoorinrichting bepaalt men eerst hoeveel mensen in de gegeven oppervlakte kunnen werken. Uitgaande dat de standaard uitrusting van een beeldschermwerker bestaat uit een stoel, tafel, scherm en kast, is 6 m² per persoon een goede leidraad (NEN 1824). Voor een kantoor van 5 x 10 m betekent dus dat er in het beste geval plaats is voor 8 beeldschermwerkers.

  • Lichtinval en privacy
  • Verminder het geluid
  • Voldoende ruime doorgangen
  • Gelijkmatige lichtverdeling
  • Dynamische kantoorinrichting

Lichtinval en privacy

Bij de opstelling van de tafels gelden een aantal ergonomische richtlijnen om een storende lichtinval, gebrek aan privacy en oogklachten te vermijden:

  • tafels loodrecht op het venster
  • dieptezicht van 2 meter
  • geen ogen of deuren in de rug

Tafels loodrecht op buitenvenster

Met deze opstelling loodrecht op het venster en voldoende dieptezicht in de ruimte, is de privacy redelijk. De collega’s centraal in de ruimte hebben ogen in de rug, maar de afstand is groot. De inkom bevindt zich rechts onderaan de figuur, zodat deze werknemer schuin achter zich een deur heeft.

Verminder het geluid

In een landschapskantoor is lawaai de grootste ergernis. In een dynamische kantoorinrichting kan men aparte ruimtes voorzien om het geluid uit het landschapskantoor te halen of geïsoleerde ruimtes voor privacy en geconcentreerd werk. Toch zullen werknemers een groot deel van dag in de open ruimte doorbrengen en zijn maatregelen om geluidshinder te vermijden nodig. Dit kan door kasten, wanden of door de ruimte te compartimenteren.

Kantoorinrichting met kasten om geluidshinder te beperken

Door de bureaus uit elkaar te halen, zorgt de ruimtelijke afstand dat een pratende collega minder stoort. De hoge kasten compartimenteren de ruimte en zorgen naast privacy ook voor een afname van storend geluid van collega’s.

Zorg voor voldoende ruime doorgangen

Om toegankelijkheid van de individuele werkplekken mogelijk te maken, is steeds een doorgang van minstens 90 cm vereist. Met twee bureaus naast elkaar is er 120 cm vrije ruimte achter een bureau nodig en met een opstelling rug aan rug zelfs 180 cm (NEN 1824). Door de compartimentering is op de figuur overal 90 cm nodig. Met bureaus en kasten van respectievelijk 80 en 45 cm diep, is achter elke tafel een ruime doorgang van 125 cm mogelijk.

De centrale doorgang tussen de kasten is 1m40. Voor een individuele doorgang is 90 cm nodig, bij beperkte passage 120 cm en bij regelmatige passage 150 cm. Deze opstelling biedt dus ruime doorgangen..

Gelijkmatige verlichting

Wat verlichting betreft zou men met een gekende opstelling van de tafels elke beeldschermwerker een armatuur kunnen voorzien. Om in te spelen op wijzigingen in de toekomst, wordt beter geopteerd voor een gelijkmatige verlichting van de gehele werkruimte. Dat laat flexibiliteit toe, wat eigen is aan een landschapskantoor. De vierkante armaturen, verspreid in de ruimte, lenen zich hier goed voor. Door spiegeloptiek valt er veel indirect licht op de werkplek, wat schaduwen en contrasten vermijdt.

Grondplan met verlichtingssterktes in ruimte

Met 10 armaturen met korte TL5 lampen (code 840) verspreid in de ruimte, kan een verlichtingssterkte van 635 Lux gerealiseerd worden met een gelijkmatigheid van bijna 0,7. Hiermee wordt goed aan de Europese norm, EN 12464, voldaan. Een daglichtsensor kan de lichtsterkte dimmen in functie van de hoeveelheid daglicht. Een bewegingssensor zorgt dat het licht alleen brandt, wanneer nodig. Met een verbruik van 11,2 Watt/m² is de verlichting voldoende energie-efficiënt.

Dynamische kantoorinrichting

De uitdaging van de toekomst zal zijn om kantoren zo in te richten dat ze uitnodigen tot minder zitten en meer wandelen. Een dynamische kantoorinrichting kan daartoe bijdragen. Verschillende taken gebeuren dan in verschillende ruimtes en bij voorkeur in verschillende houdingen. Op deze manier kan het zitten doorbroken worden, zodat er meerdere, maar vooral kortere zitperiodes zijn. Concrete toepassingen zijn de aparte ruimtes voor de printer, een koffieruimte, vergaderruimte met statafels, telefoonruimte met loopband, overlegruimtes met hoge stoelen of lounge zetels, concentratieruimte met zit-sta tafels, enz…

Lees ook: kantoor van de toekomst – hybride werkenactivity based werkenthuiswerkendynamisch kantoorhet nieuwe werken – gezonde gebouwenlandschapskantorenprincipes kantoorinrichting