Realite zitnorm en beweegnorm

Interactie tussen bewegen en zitten

Minder zitten en meer bewegen, het zijn twee mooie doelstellingen van een gezonde levensstijl. Als zitnorm kan men 8 uur zitten op een dag vooropstellen. De beweegnorm is 150 minuten matig intensief bewegen per week (WHO) of elke dag 30 minuten als je wil.

En minder zitten, en meer bewegen…

Minder zitten en meer bewegen zijn twee aparte strategieën. Door minder te zitten haal je niet per se de beweegnorm en omgekeerd. Het zijn ook twee onafhankelijke factoren: veel zitten is ongezond, ook al beweeg je veel… En daar lijkt nu toch verandering in te komen. Recent onderzoek toont aan dat wie de beweegnorm van 150 minuten matig intensief bewegen per week haalt, dat die beter beschermd is tegen sterfte door cardiovasculaire aandoeningen, ook al zit je veel.

Wat nieuw?

Maar verandert er nu? Waarschijnlijk niet zoveel… Als je beweegnorm niet haalt, dan neemt de kans op vroegtijdig overlijden toe per uur dat je zit. Wie bijvoorbeeld meer dan 8 uur per dag zit, heeft 50% meer kans om voortijdig te gaan, dan wie minder dan 4 uur per dag zit. De cijfers zijn gebaseerd op een groep van 150000 mensen die over 9 jaar gevolgd werden.

Best behaal je dus beide normen. De meest gezonde groep zijn deze die veel bewegen (>420 minuten per week) en weinig zitten (<4 u/dag). Wie noch de beweegnorm, noch de zitnorm haalt, behoort tot de minst gezonde groep. Wie de beweegnorm niet haalt, zal nog steeds een verhoogd risico lopen, ook al zou die drastisch minder gaan zitten. Omgekeerd, wie de beweegnorm wel haalt, zal eveneens nog een verhoogd risico lopen wanneer die meer dan 8 uur per dag blijft zitten. Men moet al heel veel bewegen (300min/week) om het nadelig effect van zitten teniet te doen. Laat ons eerlijk zijn, dat is weinigen gegeven….

Interactie tussen zitten en bewegen

Zitten vervangen door staan of wandelen

Zitten vervangen door staan heeft een positief gezondheidseffect, maar enkel voor wie reeds weinig zit. Voor wie meer dan 4u per dag zit, dient zittijd best vervangen te worden door tijd die men wandelt of matig intensief beweegt. Het spreekt voor zich dat zitten vervangen door intensief bewegen het beste resultaat gaf op vlak van vroegtijdig overlijden.

Met een zit-sta tafel kan men het aantal uren zitten productief vervangen door staan. Toch stelt dit artikel dat het zitten beter vervangen wordt door meer dynamische vormen zoals wandelvergaderingen bijvoorbeeld. Naar de centrale printer, koffiecorner,… wandelen is allemaal positief, maar ook daar is meer nodig om aan 150 minuten per week te komen.

Bron: Stamatakis 2019. Sitting time, physical activity of risk of mortality in adults. J Am Coll Cardiol 2019: 73 (16): 2062-2072.

Bron: Ekelund ea 2016. Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. The Lancet 388 (10051): 1302-1310.