Cuela meetsysteem

ICOH congres 2018

Tijdens het voorbij ICOH congres in Dublin stond gezondheid op het werk centraal. Onder het topic “musculoskeletal disorders” kwamen een aantal interessante onderzoeken over ergonomie aan bod, ook met Belgische inbreng.

Goed nieuws in verband met de KIM methodes

Een zwakker punt van de KIM methodes was de validiteit. Dat wil zeggen dat niet onderzocht was of een hogere KIM score nu ook effectief leidt tot meer lichamelijke klachten. Dat is ondertussen wel gebeurd en op basis daarvan zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. De geupdate KIM tools zullen later dit jaar gepubliceerd worden. Daarnaast zijn er ook drie nieuwe KIM methodes ontwikkeld: eentje voor krachten vanuit het hele lichaam, eentje voor slechte lichaamshoudingen en eentje voor slechte bewegingen. Deze zullen normaal ook nog dit jaar verschijnen.
Klussmann ea 2018

Lang zitten en ziekteverzuim

Langdurig zitten is ondertussen gekend als nieuw gezondheidsrisico. Er is een verband met diabetes type II, sommige kankers, hart- en vaataandoeningen, enz… Dit zijn aandoeningen die zich op lange termijn manifesteren. Dit onderzoek bekeek de effecten op meer korte termijn: zijn mensen die veel zitten ook meer afwezig, minder productief of minder geëngageerd?  Daarvoor werden 1005 bureelwerkers uit Ierland gedurende 18 maanden opgevolgd. Er werd echter geen effect op ziekteverzuim gevonden.
Munir ea 2018

CUELA meetsysteem

De meetmethode CUELA werd ontwikkeld om de fysieke belasting van verschillende taken rechtstreeks te kunnen meten tijdens de uitvoering ervan. Het is een persoonlijk meetsysteem met sensoren dat men draagt op zijn kledij. De software registreert de verschillende houdingen en krachten in de gewrichten. Op basis daarvan gebeurt simultaan de risicobeoordeling. Dit wordt gevisualiseerd door een kleurencode per gewricht. Naast een risicoanalyse zorgt dit pak ook voor bewustwording van het individu.
Weber ea 2018

Risicofactoren voor het ontwikkelen van CTS (carpal tunnel syndroom)

In Amerika werden meer dan 4000 medewerkers die intensieve handenarbeid uitvoeren werden over een periode van zes jaar opgevolgd. Er werd geen effect gevonden voor volgende factoren:

  • Polspositie
  • Herhaling of aantal handbewegingen

Er werd een sterke dosisafhankelijke relatie gevonden voor:

  • Piek handkrachten (Borg >3)
  • Kracht en herhaling: >3x/min een kracht van >9N in pincetgreep of >45N in krachtgreep
  • Tijd dat men krachtvolle handbeweging doet: >11% van de tijd

Belangrijkste conclusie van deze studie is dat men vooral moet kijken naar de hoge handkrachten of krachtvolle bewegingen die vaak worden uitgevoerd of langdurig worden aangehouden.
Rempel ea 2018

Lichamelijke klachten bij beeldschermwerkers

Rugklachten (48%) en nekklachten (34%) komen het meest voor bij beeldschermwerkers. Deze konden direct in verband gebracht worden met specifieke parameters zoals lang zitten, opstelling scherm, verblinding/reflectie, enz… Lage sociale steun bleek een goede voorspeller voor lichamelijke klachten te zijn onafhankelijk van de lichaamsregio. Emotionele uitputting was een belangrijke versterkende factor voor de effecten van werkbelasting, geluid, sociale steun en autonomie. Naast specifieke werkplekaanpassingen is aandacht voor voldoende sociale steun en het vermijden van emotionele uitputting belangrijk om lichamelijke klachten te verminderen.
Daenen ea 2018

Invloed van bedhoogte tijdens transfers in de zorg

In deze studie werd de rugbelasting opgemeten tijdens transfers in het bed. In de ene situatie stond het bed op een optimale hoogte (met en zonder bedsponden), in de andere situatie werd het bed 10cm lager gezet. Deze kleine verandering bleek toch een groot effect te hebben op de rugspieractiviteit. Het gebruik van de bedsponden had geen zichtbaar effect op de fysieke belasting. Conclusie is dat een optimale bedhoogte belangrijk is op vlak van ergonomie. Moeilijker wordt het wanneer men met twee werkt (met verschillende optimale hoogtes).
Romih ea 2018

Zit- en statijd meten met een drukmeter in de schoenen

Het meten van de tijd dat men zit, staat of wandelt is niet evident om op een eenvoudige manier te doen. Deze studie gebruikt sensoren onder de voet. Algoritmes kunnen op basis van druk een onderscheid maken tussen de verschillende activiteiten. Opvallend was de hoge nauwkeurigheid om de juiste taak te meten. Deze technologie biedt mogelijkheden. Studenten Toegepaste Gezondheidswetenschappen en Digital Arts & Entertainment ontwikkelden reeds een prototype voor Colruyt Group.
Tsutsui ea 2018

Medisch onderzoek voorspelt CTS niet

Medewerkers die blootgesteld worden aan risico’s, krijgen voor ze aan hun job beginnen een medisch onderzoek. Vraag was of ze effectief carpal tunnel syndroom konden voorspellen. Daarvoor werd de zenuwgeleiding gemeten bij 1648 nieuwe medewerkers. Deze werden vervolgens vijf jaar opgevolgd. Deze individuele screening had geen voorspellende waarde. De risicoanalyse daarentegen wel: jobs met een hoge hand/polsbelasting vertoonden 2,8x meer CTS. De tijd en het geld voor de screening kan men beter besteden aan het aanpassen van de werkpost.
Evanoff ea 2018

Online bevraging beeldschermwerkers kosteneffectief

In de preventie van lichamelijke klachten bij bureelwerkers is gedragsverandering een belangrijke factor. Daarom zocht Unilever een kosteneffectieve tool om deze boodschap bij al zijn beeldschermwerkers over te brengen. Ze vulden online de Nordic Questionnaire in. Deze bevraagt op welke plaats men het voorbije jaar last heeft gehad. In functie daarvan kregen de medewerkers tips om de houding op hun werkplek te verbeteren. Na drie maanden daalden de lichamelijke klachten. Aanpassen van de werkplek gebeurde door 70%, stretchen door 83% en pauzes nemen door 70%. Het gebruik van animaties was efficiënt en motiverend.
Madhwani ea 2018

Multidisciplinaire aanpak om ergonomische werkomstandigheden te optimaliseren

Het laden en lossen van containers is een belastende taak in de logistiek. In hun nieuw distributiecentrum gebruikt Nike daarvoor Manriders. Door een observatie konden voorstellen gedaan worden om ergonomische knelpunten aan te punten. Dit werd objectief onderbouwd door de scores van KIM en NIOSH die een overbelasting aantoonden. Ook verlichting was een aandachtspunt, zeker wanneer men achteraan in een container aan het lossen is.
Maes ea 2018

Duimartrose bij banktellers

Artrose aan de duimbasis komt voor bij 10 tot 30% van de plus zestigers. Dit onderzoek wou nagaan of dit ook in aanmerking komt als beroepsziekte bij het personeel van de Nationale Bank. Daarvoor werden de medische dossiers van 195 gevallen bestudeerd met hun klinische en radiologische gegevens. De prevalentie was 27% bij vrouwen en 17% bij mannen. Na 10 jaar voltijdse blootstelling heeft men 1,5x meer kans op artrose aan de duim te ontwikkelen. Opvallend was dat de specifieke job van manueel geld tellen geen hogere prevalentie toonde. Nochtans wordt deze als meest belastend ervaren door de medewerkers.
Verrijdt ea 2018

Risicofactoren voor lumbosacraal radiculair lijden

Op basis van 19 studies werden de factoren onderzocht die een duidelijk verband aantoonden met lumbosacraal radiculair lijden. Dit waren: zwaar fysiek werk (x2), buigen en/of draaien van de rug (x2,4), tillen in combinatie met gebogen/gedraaide rug (x2,8). In deze gevallen kan de rugpijn beschouwd worden als werkgebonden. Professioneel rijden of zitten vertoonden geen betekenisvol verband.
Kuijer ea 2018

Steunkousen bij langdurig staan

Compressiekousen van categorie I en II kunnen ingezet worden om het zwellen van de benen tegen te gaan bij langdurig staan. De proefpersonen moesten twee uur ter plekke staan. Met steunkousen is er inderdaad duidelijk minder zwelling. Er is echter geen verschil tussen de twee drukklassen. Er werden weinig subjectieve ongemakken vastgesteld. Toch was het dragen van klasse I kousen iets meer comfortabel dan de klasse II kousen.
Steinhilber ea 2018

Bron: Tijdschrift Occupational and Environmental Medicine