Werkhoogtes in een keuken: afwassen en koken

Hoogte keuken

Een goede hoogte van een keuken is 10cm onder je ellebooghoogte. Een standaardhoogte van 90cm zal voor de ene te hoog zijn en voor de andere te laag. Gelukkig heeft de keuken op maat zijn intrede gedaan. Zo kan men de hoogte van de keuken zelf bepalen. Maar ook verschillende taken vereisen een verschillende hoogte. Afwassen gebeurt immers de handen onder het werkblad, tijdens het koken komen ze juist een stuk erboven…

Kies de hoogte van je keuken naar je lichaamslengte

Ideaal gezien zou een keuken twee hoogtes hebben. Voor het natte deel (afwassen) bevindt het aanrecht zich best 0 tot 5 cm onder de staande ellebooghoogte, voor het droge deel (koken) is dit 10 tot 15 cm. In realiteit wordt vaak een compromis van 10 cm onder de ellebogen gekozen. De meest frequente gebruiker of de kleinste partner vormt dan de referentie voor de hoogte van je keuken. Onderstaande tabel drukt deze richtlijn verhoudingsgewijs uit ten opzichte van de lichaamslengte van de mensen:

Lichaamslengte     Koken      Afwassen
< 1m55             90 cm       100 cm
< 1m65             95 cm        105 cm
< 1m75             100 cm      110 cm
< 1m85             105 cm      115 cm

Standaardhoogte van 90cm is vaak te laag

Keukens met een hoogte van 90 cm zullen voor de meeste mensen dus te laag zijn. Deze hoogte stamt uit de tijd dat er nog geen onderzoek gebeurd was naar de optimale hoogte in de keuken. Als voorlopige richtlijn werd dan het ronde getal van 90 cm ingevoerd, wat later als almachtige hoogte is verder blijven bestaan. Meer dan 80% van de mannen en meer dan 50% van de vrouwen zal echter moeten vooroverbuigen in de rug tijdens het afwassen en vindt deze hoogte oncomfortabel. Een aanzet tot keukens op maat werd gegeven door de Europese norm, NBN-EN 1116, waarin meerdere hoogte werden voorgesteld tussen 80 en 100 cm. De diepte van een aanrecht moet minstens 60 cm bedragen, terwijl de diepte van de hangkasten maximaal 40 cm mag zijn. Verder wordt nog een maximale dikte van 3 cm voor het aanrecht voorgesteld.

Keuken met twee verschillende aanrechthoogtes voor het droge en natte deel.

Zorg voor voldoende ruimte

Naast de hoogte van de keuken is een ander aandachtspunt voldoende voet- en werkruimte. Om dicht tegen het aanrecht te kunnen staan, dient er een uitsparing voor de voeten te zijn aan de onderkasten van minstens 15 cm diep en 15 cm hoog. Tussen het aanrecht en de bovenkasten wordt tussen 60 cm vrije ruimte voorzien zodat men voldoende bewegingsvrijheid heeft. Voor een dampkap bedraagt deze afstand minimaal 75 cm tot een elektrisch vuur. Een oven bevindt zich bij voorkeur op aanrechthoogte. Zo kan men met een rechte rug de schotels inzetten en uitnemen. De visuele controle van het eten verloopt ook makkelijker vergeleken met een lage opstelling onder de kookplaten.

Keukenkasten met lades zijn makkelijker toegankelijk

De geschikte plaats om iets op te bergen

Naast het koken vervult de keuken ook een opbergfunctie. De meest gebruikte voorwerpen zoals bestek en kookgerei worden optimaal vlak onder het aanrecht geplaatst. In een doorsnee keuken wordt maar 10% van alle keukenspullen geregeld gebruikt. Om het bukken en ver reiken te vermijden zijn lades bij onderkasten interessanter dan deuren. De ruimte zal namelijk efficiënter benut worden en men behoudt het overzicht. Zelden gebruikte pannen plaatst men best op de onderste niveaus, hoewel vanuit het oogpunt van krachtuitoefening en veiligheid een zware kastrol soms beter hoger geplaatst kan worden. Sowieso moet men vermijden deze in de hoge kasten boven schouderhoogte te plaatsen. Hier horen enkel lichte voorwerpen in thuis.

Bij het aankopen van een nieuwe keuken zijn er dus volgende aandachtspunten: hoogte van de keuken, voetruimte, vrije ruimte boven aanrecht en lades onderaan voor zwaardere artikels, kasten bovenaan voor lichtere voorwerpen.

* Maten:
hoogte keukenfietsmaatbh maattrappenmaat kinderfiets – afmetingen bed schoenmaatwerkhoogtekledingmatentouchscreenkijkafstand TV