Happy Seat, goed voor rug en schouders.

Happy Seat

De Happy Seat is een stoel waarmee de operator in de wagen kan gaan zitten tijdens het monteren en die meebeweegt met de lijst. Auto-assemblage binnen het koetswerk gaat traditioneel gepaard met een gebogen houding en ver reiken. Ford was de eerste fabrikant die de Happy Seat introduceerde. Duidelijk beter voor de rug, voor de schouders echter zijn de positieve effecten afhankelijk van de zone in de wagen.

Goed voor de rug

Het koetswerk van de wagen werd verdeeld in acht zones, waarin de operator verschillende taken moest uitvoeren: installeren van de gordel, schroeven met tool (dichtbij en ver), installeren van dakconsole en leeslampje, enz… De spieractiviteit van de rug en schouders werden geregistreerd. In combinatie met de houding van de rug kon de rugbelasting berekend worden. De druk- en schuifkrachten zijn steeds lager wanneer de operator op een happy seat zit. Enkel achteraan bij het hoog monteren was er geen verschil. De rugbelasting bevindt zich wel steeds binnen de aanvaardbare grenzen tijdens het zittend assembleren.

Goed voor de schouders bij ver reiken

De positieve effecten op vlak van schouderbelasting waren minder duidelijk. In drie zones werd er minder spieractiviteit gemeten, in vier zones echter moesten de schouderspieren juist harder werken. Dit was het geval wanneer er dichtbij het lichaam moest gemonteerd worden. De Happy Seat blijft dan ook buiten het koetswerk. De schouderbelasting is wel lager bij verre reikafstanden, dus wanneer de operator volledig in het koetswerk gaat zitten (zie foto). De traditionele werkwijze is immers dat men in de wagen kruipt en gehurkt of geknield monteert.

Effect van Happy Seat voor de verschillende zones in het koetswerk.

De Happy Seat komt het meest tot zijn recht wanneer de operator volledig in de wagen zit. “Good” betekent dat rug- en schouderbelasting lager zijn. Toch is dat niet het geval wanneer er achteraan in de wagen moet geassembleerd worden. Verklaring hiervoor is dat de Happy Seat enkel via de voordeur in de wagen kan en gehinderd wordt door de B-stijl. De stoel kan dus niet meer naar achter. Daardoor moet de operator nog steeds reiken vanuit de schouders. Eenzelfde belasting van de rug, maar hogere spieractiviteit in de schouders geeft een “no” voor deze zone. Dichtbij het lichaam scoort de Happy Seat “ok”. Dit wil zeggen dat de rugbelasting lager is, maar er nog bijkomende maatregelen nodig zijn om de spieractiviteit in de schouders te verminderen. Het is immers niet de bedoeling dat een ergonomische interventie de belasting van de rug naar de schouders verplaatst.

Happy Seat is veiliger

Een efficiënt gebruik van de Happy Seat speelt een belangrijke rol in de preventie van overbelastingsklachten op langere termijn. Toch worden er ook minder acute letsels genoteerd. Het in en uit de auto kruipen zoals bij de traditionele manier gaat immers gepaard met schaafwonden en builen. Bij het zittend monteren is dat verleden tijd. Minder belastend, veiliger en efficiënt, meer moet dat niet zijn…

* Bron:
Ferguson SA, Marras WS, Allread WG, Knapik GG, Splittstoesser RE. 2012 Musculoskeletal disorder during automotive assembly: current vs. seated.

* Houding
Happy seatfoliewikkelenwerkhoogte