Fifarim

Fifarim: manueel hanteren van lasten

Wat is Fifarim?

FIFARIM is een Belgische methode om de risico’s van het manueel hanteren van lasten te inventariseren. Bij voorkeur gebeurt dit participatief, samen met de werknemers. Fifarim staat voor “Fiches d’identification des facteurs de risque liés à la manutention”. Bedoeling is de taken te identificeren die de grootste risico’s inhouden en niet het berekenen van een “gemiddeld risico”.

Hoe werkt Fifarim?

De FIFARIM bestaat uit een opsomming van 26 risicofactoren, vergelijkbaar met die vermeld worden in het codex VIII-3 Manueel hanteren van lasten met de rubrieken:
– Houding
– Last
– Taak
– Omgeving

Aansprekende figuren maken het risico visueel duidelijk en begrijpbaar voor iedereen. Wanneer een risico aanwezig is, dient men op een horizontale balk aan te duiden hoe vaak het risico voorkomt, variërend van zelden tot dikwijls. Zelden betekent dat het risico zich één keer per week of minder voordoet. Dikwijls is een situatie die zich dagelijks of meerdere keren per dag gebeurt.

Nadat alle items beantwoord zijn, moeten de belangrijkste risico’s weerhouden worden (minimum 1 en maximum 4). Ze hebben de hoogste prioriteit om aangepakt te worden op basis van hun frequentie of ernst. Een syntheseblad helpt om het overzicht te behouden en te zoeken naar oplossingen. Er wordt een fiche ingevuld per taak. Wanneer een werkpost of functie meerdere taken met het manueel hanteren van lasten omvat (bvb bij jobrotatie), dan dienen meerdere fiches ingevuld te worden.

Risicofactoren

1. Houding

 • Gebogen rug
 • Geheven armen, boven schouderhoogte
 • Draaien romp
 • Romp zijdelings buigen
 • Reiken, armen voorwaarts strekken (>40cm)
 • Hinderlijke houdingen: knielen, hurken, onstabiel

2. Last

 • Gewicht >25kg voor mannen, >15kg voor vrouwen, >4,5kg al zittend
 • Breekbaar, onstabiel, onregelmatig
 • Omvangrijk
 • Volume leidt tot verkeerd inschatten van gewicht
 • Hanteerbaarheid beperkt
 • Hoeken, scherpe randen, ruw oppervlak
 • Warm, koud, vuil

3. Taak

 • Wandelafstand >2m bij repetief werk, >10m bij andere taken
 • Hoogteverschillen (tredes, trappen)
 • Hindernissen, oneffenheden
 • Gewicht >600kg voor transpalletten, >300kg voor karren

4. Omgeving (trekken en duwen)

 • Oneffenheden vloer, niveauverschillen
 • Toestel in slechte staat (bvb wielen)
 • Handvatten niet op hoogte, niet regelbaar
 • Ruimte beperkt of ontoereikend
 • Fysische omgeving werkt belemmerend (klimaat, verlichting, geluid)
 • Tempogebonden
 • Aansporing tot productiviteit (bvb stukloon)
 • Haast nodig
 • Repetitief, monotoon, frequent, ononderbroken