Factsheet fysieke belasting 2021

Factsheet fysieke belasting 2021

Elk jaar publiceert TNO een factsheet fysieke belasting op het werk. Deze cijfers zijn gebaseerd op de nationale enquête naar arbeidsomstandigheden in Nederland. Klachten aan het bewegingsapparaat blijven de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsaandoening. 57% van de werknemers heeft deze het voorbije jaar ervaren en 27% van alle werkgerelateerde verzuimdagen zijn eraan te wijten. Ergonomie blijft nodig!

Klachten bewegingsapparaat

De factsheet fysieke belasting 2021 geeft aan dat 57% van alle werknemers het voorbije jaar klachten aan het bewegingsapparaat heeft gehad. De gekende rugklachten worden door 36% genoemd, maar koploper zijn wel de klachten aan de bovenste ledematen met 41%. Klachten aan de onderste ledematen zijn van toepassing bij 27% van de werknemers. Op zich weinig nieuws, tenzij dat het cijfer al jaren heel hoog blijft. Er is nood aan een structurele aanpak van ergonomie.

Risicofactoren

Fysieke belasting op het werk komt nog steeds vaak voor. Van alle werknemers doet 38% fysiek belastend werk. Dat betekent dat veel mensen regelmatig herhaalde bewegingen maken (30%) of regelmatig kracht zetten (18%). Andere vormen van fysieke belasting zijn ongunstige houdingen en trillingen, die bij respectievelijk 9 en 8% van de werknemers voorkomen. Bij het ontwerpen van nieuwe werkposten of het aanpassen van de arbeidsomstandigheden dient hier de focus te liggen.

Ziekteverzuim en beroepsziekte

Van alle werkgerelateerde verzuimdagen zijn 27% te wijten aan deze klachten van het bewegingsapparaat en 23% is toe te schrijven aan fysiek belastend werk. Dat maakt de overlap duidelijk tussen fysiek werk en de fysieke klachten.

Hoewel in Nederland er een ander systeem van beroepsziektes is, zijn de lichamelijke klachten daar ook de koploper. Maar liefst 42% van de erkende beroepsziektes tijdens het voorbije jaar zijn te wijten aan de klachten aan het bewegingsapparaat.

Sectoren

Fysiek belastend werk komt vooral voor in de landbouw (60%), transport (51%) en horeca (49%). Toch zijn de verschillen niet groot. De bouw en groot/detailhandel (48%), industrie (45%) en gezondheidszorg (41%) zijn de toppers. Dat zijn vooral de beroepen met het manueel hanteren van lasten. Beroepen met veel beeldschermwerk vertonen minder fysieke belasting. Voorbeelden zijn de sectoren van informatie en communicatie (21%) en financiële dienstverlening (18%)

Lees hier het volledige factsheet (.pdf)