Evidence based ergonomics 2017

In 2017 zijn er weer heel wat wetenschappelijke onderzoeken over ergonomie gepubliceerd. De uitdaging van evidence based ergonomics blijft om aansluiting te vinden met de praktijk. Hier een top 10 van meest gelezen of meest interessante artikels die daarin zeker geslaagd zijn.

1. Exergaming als valpreventie bij ouderen

Een Xbox Kinect of Ninento Wii zijn goed gekend bij kinderen om spelletjes te spelen. Bij een tennisspel slaat men bijvoorbeeld tegen de bal door effectief met de arm te zwaaien. En daar ligt ook het voordeel voor ouderen. In een schaatsspel voeren ze de bewegingen zelf uit en verbeteren zo hun stabiliteit en fysieke conditie. Het risico op vallen vermindert daardoor sterk. Ook het cognitief functioneren van de ouderen gaat ermee vooruit. Slim gevonden van onze Nederlandse buren…

Choi ea 2017. Exergame technology and interactive interventions for elderly fall prevention: a systematic literature review. Appl Ergon 65: 570-581.

2. Communiceren met cobots via bewegingen

Cobots haalden het voorbije jaar regelmatig het nieuws. Mens en robot werken samen, waarbij elk doet waar ze goed in zijn. Mariasteen liet zo de meerwaarde zien in beschutte werkplekken. Audi zette in op de sociale aanvaardbaarheid. Dit artikel bekijkt hoe de samenwerking nog efficiënter kan door te communiceren met elkaar. Dit kan door bewegingsherkenning. De cobot herkent bijvoorbeeld wanneer medewerker klaar is, interpreteert onverwachte bewegingen van de operator of laat zich juist aansturen door beweging…

3. Gedeelde werkplekken vragen om ergonomie

In 2017 zette de trend van thuiswerken en regionaal werken zich door. Dat maakt dat er meer werkplekken gedeeld worden door meerdere medewerkers in open ruimtes. Dit brengt wel enkele valkuilen met zich mee: meer afleiding, meer wantrouwen, minder samenwerking en minder goede relaties. Vriendschapsrelaties blijven gelijk en de steun van de leidinggevende wordt als minder ervaren. Tips naar oplossingen gaan over het personaliseren van de werkplek, visuele/akoestische afscherming met planten (“living walls”), enz…

Morrison & Macky 2017. The demands and resources arising from shared office spaces. Applied Ergonomics 60: 103-115.

4. Zitgedrag meten is nog niet evident

Zitten als nieuwe gezondheidsrisico is ondertussen wel doorgedrongen. Een eerste stap in gedragsverandering is mensen bewust maken van het probleem. Daarvoor bestaan er verschillende soorten wearables of draagbare toestelletjes. Deze worden in dit artikel vergeleken met hun sterktes en zwaktes. Het nauwkeurig meten van zitdrag en de houdingsafwisselingen blijkt echter nog niet evident met de huidige wearables. De technologie is beloftevol, maar er is nood aan goedkope en makkelijk bruikbare wearables.

Holtermann ea 2017. A practical guidance for assessments of sedentary behavior at work: A PEROSH initiative. Applied Ergonomics 63 (2017): 41-52.

5. Afleiding tijdens autorijden

Smartphones achter het stuur zijn uit den boze. Onze hoeveelheid aandacht is beperkt en het besturen van de auto vraagt zijn portie. Maar hoe zit het met muziek? Dit onderzoek vergeleek het rijden zonder radio met saaie en interessante spraakberichten. Hoewel men een comfortabel en ontspannen gevoel had bij de interessante berichten, was de reactiesnelheid bij interventies wel duidelijk lager. Hoewel aandachtsstudies bij het auto rijden populair blijven, verschuift de focus zich toch naar de zelfrijdende wagens.

Horrey ea 2017. Distraction and task engagement: How interesting and boring information impact driving performance and subjective and physiological responses. Applied Ergonomics 58: 342-348.

6. App om houding bovenste ledematen te meten

Met sensoren in de smartphone kan er al veel gemeten worden. Apple ontwikkelde zo een app om de houding en beweging van de bovenste ledematen te meten. De nauwkeurigheid bleek verrassend hoog te zijn met een maximale afwijking van 5°. De correlatie met de referentiemethode was meer dan 0,98. Men draagt de iphone op de bovenarm zoals tijdens het lopen. Daarna voert men zijn werk uit terwijl de app alles registreert. Handig…

7. Langer werken door minder vermoeidheid

Werkbaar en wendbaar werk werd in 2017 in praktijk omgezet. Deze studie bekeek welke werkgebonden en persoonlijke factoren invloed hebben op de intentie om vroeger op pensioen te gaan. Persoonlijk leiderschap en zelf ervaren gezondheid bleken de sleutelfactoren. Deze gaan gepaard met meer werkplezier en gaan langdurige vermoeidheid tegen. Ergonomie dient in te zetten in het voorkomen van deze vermoeidheid om zo mensen langer aan het werk te houden.

Stynen ea 2017. The impact of work-related and personal resources on older workers’ fatigue, work enjoyment and retirement intentions over time. Ergonomics 60 (12): 1692-1707. 

8. Wat verstoort uw persoonlijke ruimte?

In een vliegtuig zitten mensen dicht op elkaar. Je persoonlijke ruimte komt dan wel eens in het gedrang. De grootste ergernissen zijn een te korte afstand, fysiek contact, constant bewegen, monopoliseren van gedeelde ruimtes, onverwachte bewegingen van passagiers voor en achter u. Ook geluiden, geuren en ongewenst oogcontact zijn factoren die de persoonlijke ruimte verstoren. Herkenbare zaken, vandaar de populariteit van het artikel waarschijnlijk…

9. Bureaustoel: wat verbetert zithouding

Studies over bureaustoelen gaan al lang mee en blijven interesse wekken. Speciaal aan dit artikel is dat men nog eens radiografieën heeft gemaakt. Uit ethische overwegingen worden proefpersonen normaal niet meer onnodig aan stralingen blootgesteld. In een zittende houding is de lage rug voor 70% van zijn maximum gebogen. Een gekanteld zitvlak en een lage rugsteun hebben een positief effect op de voorwaartse kanteling van het bekken. Uitsparing voor de schouders en gewichtsinstelling hebben geen effect op de houding. De hoeveel buiging in de rug blijft echter steeds gelijk.

De Carvalho ea 2017. The Impact of Office Chair Features on Lumbar Lordosis, Intervertebral Joint and Sacral Tilt Angles: a Radiographic Assessment. Ergonomics 60 (10): 1393-1404.

10. PERA tool: postural ergonomic risk assessment

Deze risicoanalysemethode beoordeelt de houding tijdens kortcyclisch repetitief werk. Doel was een eenvoudige methode te ontwikkelen, die in overeenstemming is met de geldende internationale normen (EN1005-4 en ISO11226). Concept is dat houding, duur en kracht op een 3 puntenschaal worden gescoord. Deze observatiemethode haalde bij alle 88 taken eenzelfde rangschikking in ergonomisch zwaarte dan de referentiemethode (EAWS). Dat belooft…

Chander & Cavatorta 2017. An observational method for Postural Ergonomic Risk Assessment (PERA). International Journal of Industrial Ergonomics 57: 32-41.