Wie is een ergonoom?

IEA (Internation Ergonomics Association) omschrijft een ergonoom als volgt:

“De ergonoom draagt bij tot het ontwerpen en evalueren van taken, jobs, producten, ruimtes en systemen zodat ze tegemoet komen aan de noden, mogelijkheden en beperkingen van mensen.”

Iedereen ergonoom

Een ergonoom is iedereen die zich in praktijk bezighoudt met ergonomie. Dit is heel ruim en kunnen verschillende actoren zijn: preventiemedewerkers, ontwerpers, verpleegkundigen, ingenieurs, ergo- en kinesitherapeuten, enz… De titel van ergonoom is niet beschermd zodat iedereen vrij is zich ergonoom te noemen.

Preventieadviseur ergonomie

In België bestaat de titel preventieadviseur ergonomie voor ergonomen die in interne of externe preventiedienst werken. Voorwaarden zijn een universitaire opleiding, 3 jaar werkervaring en het volgen van een multidisciplinaire basisvorming (120u) en een specialisatiemodule ergonomie (280u).

Europees ergonoom

Europees Ergonoom (Eur Erg) is een kwaliteitslabel voor ergonomen, dat men kan bekomen na voldoende opleiding en ervaring. De titel van Eur Erg is geldig voor een periode van vijf jaar, waarna men zijn continue professionele ontwikkeling moet kunnen aantonen.