Wat is ergonomisch?

Wanneer is iets ergonomisch?

De term “ergonomisch” wordt soms gebruikt als synoniem voor gebruiksvriendelijk, goed passend, aangenaam, gemakkelijk in gebruik, comfortabel, gezond eenvoudig, begrijpbaar, enz… Samengevat zou men kunnen zeggen dat een product, werkplek of ruimte ergonomisch is, wanneer het aangepast is aan de mens…

Ergonomische producten bestaan niet?

In reclame gebruikt men ergonomie soms ook als marketingterm zonder verdere inhoud. Een label of certificatie zou hiervoor een oplossing zijn. De moeilijkheid is echter hoe men dit moet evalueren. Een product op zichzelf is niet ergonomisch, het is steeds afhankelijk van de omstandigheden of de manier waarop men het gebruikt. Bovenstaande tang is bijvoorbeeld een goede oplossing tijdens assemblagewerk op een verticaal vlak. Op een horizontaal vlak echter zal men de pols evenzeer moeten buigen. Dit betekent ook dat het louter volgen van opgelegde normen niet voldoende is om van een “ergonomisch product” te kunnen spreken.

Het ontwerpproces moet ergonomisch zijn

EQUID – Ergonomics Quality in Design – beschrijft de procedure om te komen tot een ergonomisch verantwoord product. Tijdens het ontwerpproces moet er aandacht zijn voor de eindgebruiker door bijvoorbeeld het uitvoeren van gebruikstesten. Het label is gebaseerd op de kwaliteitsnorm ISO 9001. Het zijn niet om de producten op zich, maar wel om de ontwerpstrategie van een bedrijf. Een goed voorbeeld hiervan is Bahco. Ze volgen een 11 stappenplan om nieuwe producten te ontwerpen. Daarbij betrekken ze op drie momenten de gebruikers in het ontwerpproces vooraleer een product op de markt komt.

Begrippen: ergonomieergonoomergonomischopleidingenergonomievereniginghuman factorsuniversal designdesign for allRSIMSAGoldilockFatigue Failure TheoryWELL standard fysieke activiteitsparadox