VerV logo

Welke ergonomieverenigingen bestaan er?

VerV

Deze Beroepsvereniging voor ergonomie (VerV), brengt ergonomen en geïnteresseerden in ergonomie samen. Doel is een kennisnetwerk te vormen door ervaringen en informatie uit te wisselen via studiedagen en workshops. Centraal staan drie werkgroepen: kantoor, industrie en zorg. De VerV is gegroeid uit de Nederlandstalige tak van BES. www.verv.be

Human Factors NL

Human Factors NL is de belangenorganisatie voor ergonomisch geïnteresseerd Nederland. Deze vereniging telt ongeveer 300 leden en probeert de bekendheid en ontwikkeling van het vakgebied te stimuleren door middel van congressen, symposia en bedrijfsbezoeken. Verder geeft de HFNL het vakblad “Tijdschrift voor Human Factors” uit. www.humanfactors.nl

FEES

De FEES – Federation of European Ergonomics Societies – overkoepelt de ergonomieverenigingen in Europa. Ze heeft als doel de zichtbaarheid van ergonomie te verhogen en bij te dragen tot economische ontwikkeling, levenskwaliteit, veiligheid en gezondheid op het werk en sociale vooruitgang. http://www.ergonomics-fees.eu/

IEA

De IEA – International Ergonomics Association – is de federatie van alle ergonomie en human factors verenigingen over heel de wereld. De IEA stelt zich als doel de wetenschap en praktijk uit te bereiden en vooruit te helpen. Daartoe organiseert ze driejaarlijks haar IEA Triannual Congres, ook wel wereldcongres ergonomie genoemd. In de structuur van de IEA zijn er ook 26 technische committees, waarin de experts vertegenwoordigd zijn. www.iea.cc

CREE

De CREE – Centre for Registration of European Ergonomists – omschrijft de standaard van kennis en praktische ervaring, die een Europees Ergonoom bepalen. Ze registreert ook alle kandidaten, die aan deze voorwaarden voldoen, en door hun nationale registratiecommissie worden voorgedragen. www.eurerg.org