Codex

Ergonomie in Codex Welzijn op het werk

Met de vernieuwde Codex Welzijn op het werk in 2017 worden alle KB’s over welzijn op het werk samengebracht in één wetboek. De inhoud blijft echter ongewijzigd. Hieronder volgt een overzicht van alle ergonomiegerelateerde wetgeving en waar ze te vinden is in de nieuwe structuur. Meest opvallend is uiteraard dat een apart boek aan ergonomie gewijd is: Boek VIII Ergonomische belasting.

Boek VIII. Ergonomische belasting

Titel 1. Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen [link]

Het risico langdurig staan was opgenomen in het KB Arbeidsplaatsen van 2012. Nu heeft dit risico zijn eigen titel. De duur en intensiteit van langdurig staan dient beoordeeld te worden. Indien langdurig staan aanwezig is, dient het werk zittend te kunnen uitvoeren ofwel pauze voorzien (2×15’). Dit gaat over ter plekke staan op 1m².

Titel 2. Beeldschermen [link]

Beeldschermwerk is een vaste waarde in de ergonomiewereld. Het oorspronkelijke KB uit 1993 is nu opgenomen onder titel 2. Het risico voorkomen, beoordelen en opleiding van medewerkers blijven de ingrediënten. De bijlagen beschrijven een aantal minimale eisen aan stoel, tafel, omgeving,…

Titel 3. Manueel hanteren van lasten [link]

Tillen, trekken en duwen, repetitief werk en verplaatsen van patiënten zijn in vele sectoren van toepassing. Titel 3 omschrijft de gekende verplichtingen: voorkomen, beoordelen, maatregelen, informatie/opleiding en medisch toezicht.

Boek III. Arbeidsplaatsen [link]

Het vroegere KB Arbeidsplaatsen (2012) met zijn aanpassingen in 2016 heeft een apart boek gekregen. Voor kantoorwerk is interessante info terug te vinden in:
– hoofdstuk II de uitrusting
– hoofdstuk III verlichting
– hoofdstuk IV luchtverversing
– hoofdstuk V temperatuur
– hoofdstuk VI de rustlokalen.

Boek V. Omgevingsfactoren en fysische agentia

Dit boek beschrijft het raakvlak tussen ergonomie en arbeidshygiëne:
Titel 1 thermische omgevingsfactoren beschrijft actiewaarden voor werken in koude en warmte. Er wordt ook verwezen naar de comfortwaarden. [link]
Titel 2 over lawaai geeft de grens- en actiewaarden voor geluid opdat er geen gezondheidsschade zou optreden. [link]
Titel 3 doet hetzelfde voor trillingen. Hierin zijn de actie- en grenswaarden terug te vidnen voor globale lichaamstrillingen en hand-arm trillingen. [link]

Boek X. Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

Voor ergonomie zijn vooral de nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst interessant (titel 1). Ook het vroegere KB Moederschapsbescherming (titel 5) beschrijft zwaar tillen en manueel hanteren van lasten als risico. [link]

Boek II. Organisatorische structuren en sociaal overleg

Titel 4. Vorming en bijscholing van preventieadviseurs beschrijft de voorwaarden waaraan een preventieadviseur ergonomie moet voldoen. Daarnaast wordt gewezen op de permanente bijscholing voor alle preventieadviseurs. [link]