EN 1005 Menselijke fysieke belasting

De NBN EN 1005 Veiligheid van machines – Menselijke fysieke belasting is een norm die van toepassing is bij het ontwerpen van nieuwe machines. De norm bestaat uit vijf delen, die een aantal belangrijke ergonomische risico’s beschrijven.

NBN EN 1005-1 : Termen en definities

Deze Europese norm behandelt de fysieke belasting in verband met het ontwerp van machines. Ergonomisch ontworpen werksystemen bevorderen de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie, verbeteren de werk- en leefomstandigheden van de mens en gaan nadelige effecten op de gezondheid en prestaties tegen. Een goed ergonomisch ontwerp heeft een gunstig effect op het werksysteem en op de betrouwbaarheid van de mens binnen dat systeem.

NBN EN 1005-2 : Handmatig tillen van machines en onderdelen

Dit deel van de norm bespreekt het manueel tillen van machines, onderdelen of producten, die meer dan 3 kg wegen en minder dan 2 meter gedragen worden. Toch tracht men bij het ontwerpen van machines in de eerste plaats zoveel mogelijk het tillen te vermijden of technische hulpmiddelen te voorzien. Om het risico “tillen” te evalueren wordt de NIOSH methode voorgesteld.

>> Lees EN1005-2 Tillen

NBN-EN1005-3 : Aanbevolen maximale krachten

Om de nodige krachten bij het bedienen van een machine te evalueren wordt in dit deel een risicoanalysemethode voorgesteld. Men dient eerst de maximale kracht te bepalen voor een bepaalde handeling. Dit maximum wordt dan verder aangepast in functie van de omstandigheden.

>> Lees EN1005-3 Krachten

NBN-EN1005-4 : Werkhoudingen en -bewegingen

Tijdens het ontwerpproces worden de houdingen en bewegingen best geëvalueerd op de tekentafel/CAD-scherm of met echte mensen in een proefopstelling. De beoordeling gebeurt per gewricht afhankelijk van de duur van een houding of het aantal bewegingen per minuut.

>> Lees EN1005-4 Houdingen

NBN-EN1005-5 : Herhaalde handeling met hoge frequentie

Dit deel van de norm stelt een methode voor om het risico van repetitiviteit te evalueren, de OCRA methode. Dit kan de ontwerper helpen om het risico zoveel mogelijk te beperken. Interessant is dat ook meerdere repetitieve taken doorheen de dag kunnen beoordeeld worden, bijvoorbeeld door taakroulatie.

>> Lees EN1005-5 Repetitief werken


Normen: EN1335EN527EN1729EN12464EN1005EN14404
Normen: ISO11228ISO7730ISO11226